Meni Zapri

Župnijski list št. 4/20

Leto XXIV — Številka 4 — april 2020

Dragi verniki soboške župnije,

epidemija, ki jo doživljamo, nas je privedla v stanje, ki ga še nikoli nismo doživeli. Prav ta položaj, pa narekuje tudi mnoge prilagoditve, ki so potrebne za to, da se ohrani zdravje in prepreči širjenje epidemije.

Kljub vsemu, pa sporočam, da maše, ki ste jih darovali opravljamo v hišni kapeli na župnišču v Murski Soboti.

Povabljeni, ste, da spremljate prenos maše po Facebook-u, ki je, v živo, vsak dan, ob 10.00 uri.

V primeru pogreba vas prosim, da pogreb prijavite preko telefona, kjer se bomo tudi dogovorili o vseh podrobnostih.

Krsti in poroke so do nadaljnjega odpovedane.

 

Cvetna nedelja, 5. april 2020

1. Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez navzočnosti ljudstva. Škof dr. Peter Štumpf bo maševal v stolnici ob 10.00 uri!

2. Verniki povabljeni k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00 oziroma k spremljanju spletnega prenosa iz župnijske cerkve.

3. Blagoslov zelenja se opravi v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki doma pripravite zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovite z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.

4. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

 

Veliki četrtek, 9. april 2020

1. Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile. Vsaka škofija bo določila datum krizmene maše; takrat bodo duhovniki prejeli sveta olja.

2. Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoljuje, da obhajajo večerno sveto mašo ob 18h v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Sveta maša, ki jo bo daroval škof dr. Peter Štumpf, v naši stolnici bo ob 18.00 uri, mašo bo prenašal radio Ognjišče. Povabljeni ste, da se mu pridružite v duhu in zmolite rožni venec za duhovne poklice oziroma preberete pasijon po Janezu.

3. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo .

 

Veliki petek, 10. april 2020

1. Škofje oziroma stolni župniki bodo v zaprtih stolnicah ob 18.00 brez navzočnosti vernikov opravili bogoslužje velikega petka. Radio Ognjišče bo obrede prenašalo iz naše stolnice brez navzočnosti vernikov.

2. Vabljeni, da se v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca oziroma molite križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). K molitvi križevega pota se lahko pridružite tudi na facebook strani našega kaplana Aljaža, kjer bo prenos križevega pota v živo iz naše hišne kapele. Povabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.

3. Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).

 

Velika sobota, 11. april 2020

1. Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu.

2. Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.

3. Župniki ob 15.00 opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.

4. Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila. Obrazec blagoslova je priložen.

5. Škof dr. Peter Štumpf, bo velikonočno vigilijo obhajal v stolnici ob 20.00, brez udeležbe ljudstva. Prenos po radiu Ognjišče bo iz naše stolnice. Verniki ste povabljeni, da spremljate obred s prižganimi svečami v svojih domovih.

6. Vabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

7. Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.

 

Velika noč, 12. april 2020

1. Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku.
Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika.

2. Vstajenjske procesije letos odpadejo.

3. Škof bo ob 10.00 v naši stolnici daroval velikonočno sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

4. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).

5. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35).

6. Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajo prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1


BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

1. Znamenje križa.

2. Desetka rožnega venca.

3. Božja beseda.

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo):
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.