Meni Zapri

Župnijski list št. 5/16

Leto XX — Številka 5 — 28. februar 2016

ODPRITE VRATA KRISTUSU!

Dragi verniki, želim vam podati nekaj misli iz misijonskih nagovorov, ki smo jim prisluhnili v tretjem mesecu škofijskega misijona.

Na prvi četrtek smo bili povabljeni, da po zgledu blaženih drinskih mučenk tudi mi odpiramo vrata Kristusu. Sestre Jula, Berchmana, Krizina, Antonija in Bernadeta, znane kot »drinske mučenke«, so velikodušno in z nesebično ljubeznijo služile Bogu predvsem s pomočjo ubogim. Zvestobo Bogu so potrdile s prelitjem svoje krvi. S svojo dobroto so odpirale vrata Kristusu, s svojim mučeništvom pa so jih odprle na stežaj. Glas o njihovem mučeništvu je mnoge ljudi spodbudil k življenju po veri. Tudi mi smo poklicani, da delamo dobro, da dajemo od svojega tistim, ki živijo v pomanjkanju.

Na prvi petek smo razmišljali o Kristusu, ki je Kralj in središče vseh src. Jezusova napoved pred svojim trpljenjem, »in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi«, se uresničuje v vseh časih. Jezus je bil kralj in središče prvih kristjanov, ki so bili »stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah«. Vedno znova prosimo Jezusa, naj nam da milost, da bomo Njemu odpirali vrata v srca naših bližnjih in to s tem, da bo on sam naš Kralj in središče našega srca.

Na prvo soboto smo zazrti v mater Marijo, ki se daruje. Darovala se je od samega začetka naprej. Daruje svojega sina, Jezusa. Vedno znova je darovala svoje življenje Bogu. Tudi mi smo poklicani, da darujemo svoje življenje Bogu in njegovi materi Mariji.

Na prvo nedeljo v mesecu februarju, pa smo bili po misijonarju, ki je pridigal v naši župniji, povabljeni, da opiramo vrata svojih src Kristusu s poslušanjem. Biti poslušen je pomemben dejavnik v življenju. Zgled poslušnosti nam je Jezus, mati Marija in svetniški liki Cerkve.
Mati Marija je poslušala Boga, ko je odgovorila: Zgodi se mi po tvoji besedi. Božje sporočilo je slišala s srcem, ga sprejela in ga izpolnila. Kristusa bomo slišali samo, če mu bomo odprli srce, samo tako bomo dojeli bistvo njegovega sporočila in ga izpolnili to, kar nam govori On. Potrebno je vsak dan znova odpirati vrata svojih src, da bi slišali svojega bližnjega in Boga.


V tem tednu nadaljujemo z rednim veroukom po urinku.

V torek, 1. marca bo slavilna sveta maša. Po maši bo molitev pred Najsvetejšim in po maši molitev za ozdravljenje. Lepo vabljeni.

Postna postava: Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je in na veliki petek (letos 25. marca). Ta dan se le enkrat do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.

KRIŽEV POT v stolnici, je vsak petek ob 17.30 uri in vsako nedeljo prav tako ob 17.30 uri. Vabljeni k pobožnosti križevega pota!

Zaradi križevega pota ob petkih bomo v postnem času častili Najsvetejše vsako soboto ob 17.00 uri.

V petek, 4. marca ob 18.00 uri vabljeni v evangeličansko cerkev v Murski Soboti molitvneno srečanje z naslovom: Ženske vseh veroizpovedi molijo skupaj.

V soboto, 5. marca, vabljeni mladi, tudi veroučenci 9. razreda, iz naše župnije na škofijsko postno srečanje mladih v Ljutomeru. Odhod izpred župnišča ob 18.45 uri. Lepo vabljeni!

V postnem času, lepo vabljeni na križev pot na Hotizo. Vsako postno nedeljo popoldne, ob 15.30 uri, je na poti, po kateri je Božji služabnik Danijel Halas šel naproti mučeništvu in smrti, molitev križevega pota. Lepo vabljeni, da se pridružite!

V petek, 11. marca bomo dopoldne obiskovali bolne in ostarele po domovih za velikonočno spoved. Bolne in ostarele prijavite pri članih župnijskega sveta ali na župnišču, do srede, 9. marca.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek pri sveti maši zvečer. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob petkih.

VPIS V VRTEC LAVRA – vrtec Lavra deluje v Murski Soboti že več kot dvajset let, v enoti Tišina pa sedmo leto. Otroci in vzgojno osebje skupaj ustvarjamo dom, v katerem se dobro počutimo. Delujemo po preventivnem vzgojnem sistemu sv. Janeza Boska in si prizadevamo za visoko strokovnost, globoko duhovnost ter široko srce. Temelj naših odnosov je vzgojna ljubezen, ki vsakega sprejema s spoštovanjem in odkriva v njem najboljše potenciale. Veselje, igra, glasba, predstave, gibanje na svežem zraku … so del našega vsakdanjega utripa življenja.ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 5. marca 2016, ob 8. uri: Slomškova in Zvezna ulica,
– v soboto, 12. marca 2016, ob 8. uri: Kardoševa, Kocljeva ulica, Trg Zmage in Ivanocijevo naselje.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.