Meni Zapri

Župnijski list št. 5/18

Leto XXII — Številka 5 — 25. februar 2018

Postni čas 2018

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24). Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel.

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13).

Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi. Postni čas duhovnost krsta izpostavlja kot razsežnost sprave med Bogom in človekom.

Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.


V petek, 2. marca ob 17.00 uri bo v binkoštni cerkvi v Veščici, Svetovni molitveni dan žensk različnih veroizpovedi. Skupaj bomo molili za potrebe in blagoslov žena. Lepo vabljeni!

V soboto, 03. marca bo ob 18.00 uri, Halasov križev pot na Hotizi! Vse mlade lepo vabimo, da se udeležijo molitve križevega pota. Odhod izpred župnišča bo ob 17.15 uri. Lepo vabljeni.

V torek, 6. marca bo slavilna sveta maša. Po maši bo molitev pred Najsvetejšim in po maši molitev za ozdravljenje. Lepo vabljeni.

V soboto, 10. marca, bo večerna maša s Taizejskimi spevi. Pri maši bo sodeloval zbor Chorus skupaj z instrumentalisti. Lepo vabljeni k tej sveti maši, da skupaj počastimo Gospoda.

Postna postava: Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dan se le enkrat do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.

KRIŽEV POT v stolnici, je vsak petek ob 17.30 uri in vsako nedeljo prav tako ob 17.30 uri. Vabljeni k pobožnosti križevega pota!

Molitev križevega pota ob petkih vodijo:
2. marec: Biblična skupina
9. marec: Birmanci

Ob nedeljah pa molitev križevega pota vodijo:
4. marec: Prenova v Duhu
11. marec: Fatimska bratovščina

Zaradi križevega pota ob petkih bomo v postnem času častili Najsvetejše vsak četrtek ob 17.00 uri.

Zakrament prve svete spovedi za vse veroučence 3. razreda, bo v soboto, 10. marca ob 9.00 uri! Starši, prosim da pospremite svoje otroke k zakramentu prve svete spovedi!

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsak petek zvečer pri večerni sveti maši. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.


ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 3. marca 2018, ob 8. uri: TEMLINOVA, VRAZOVA, BOROVNJAKOVA ulica in VRBIŠČE
– v soboto, 10. marca 2018, ob 8. uri: DIJAŠKA, MIRNA, POLJE, PRVOMAJSKA, ul. PREKMURSKIH ČET, ul. SLAVA KLAVORE, Ul. VINKA MEGLE, Ul. ZOFKE KVEDROVE in VRTNARSKA ul.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.