Meni Zapri

Župnijski list št. 5/20

Leto XXIV — Številka 5 — maj 2020

Dragi verniki soboške župnije!

Določila slovenskih škofov vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočajo, naj bodo še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čimprejšnji konec epidemije. Prosim vse starejše vernike, da nedeljsko sveto mašo spremljate preko medijev (TV, radio, internet), saj škofje določajo: da starejši verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan.

Za vse, ki boste spremljali mašo preko medijev (TV, radio, internet) velja:

– Priporoča, da se z družino zberete pred televizijo, radiem ali računalnikom in se posvetite molitvi. V času bogoslužja ne delamo nič drugega!
– Potrebno je, da gledalec/poslušalec pri prenosu bogoslužja dejavno sodeluje. Dejavno sodelovanje vernika pri liturgiji je: »notranje (molitev in pesem z novim duhovnim žarom, izročitvijo, izkustvom, telesne drže pri maši) ali zunanje (liturgični sodelavci).
– Vernik ne more dejavno sodelovati, če je bogoslužje vnaprej posneto in ob drugi uri predvajano. Dejavno lahko sodelujemo samo pri prenosu maše v živo!
Duhovno obhajilo: Evharistija je vrhunec vseh zakramentov. Gojimo trajno hrepenenje po evharistiji in tako se je v zgodovini Cerkve izoblikovala praksa duhovnega obhajila. Duhovno obhajilo je lahko za poslušalce sredstvo za to, da pridemo po Sinu in Svetem Duhu v občestvo z Očetom in na ta način poglobimo ljubezen do Gospoda.

Sveto mašo bomo iz naše stolnice do nadaljnjega prenašali vsak dan ob 7. uri, preko facebook profila: Stolna župnija sv. Nikolaja.

Naj nam bo vse to v pomoč, da bomo tudi v tem času, deležni sadov molitve in evharistične daritve.

Goran Kuhar, župnik


Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov ter slovenskega prebivalstva, škofje ordinariji določajo:

Obisk svete maše:
Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočajo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.

V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko (šal, ruta ipd.).

Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke.

Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.

Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru je lahko le organist.

Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra.

Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.

Proščenja po kapelah niso dovoljena.

Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščitnih sredstev.

Zakrament svete spovedi:
Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. K sveti spovedi bo možno pristopiti v veroučnih učilnicah. Na sveto spoved čakate zunaj pred učilnicami z upoštevanjem razdalje in posamezno vstopite v učilnico. Tudi pri sveti spovedi je obvezna maska in razkuževanje rok, pred in po sveti spovedi. Priložnost za sveto spoved bo od ponedeljka 4. maja – ponedeljka 18. maja, dopoldan od 6.30 – 8.30, popoldan od 17.00 – 19.00. Ob nedeljah ne bo spovedovanja.

Posamično podeljevanje zakramenta SVETEGA KRSTA je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb.

Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok, je mogoče podeliti zakrament PRVEGA SVETEGA OBHAJILA v skupinah z največ 5 prvoobhajanci ob nedeljah oz. delavnikih.

Podeljevanje zakramenta SVETE BIRME je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega leta.

Podeljevanje zakramenta SVETEGA ZAKONA je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb.

Podeljevanje SVETEGA BOLNIŠKEGA MAZILJENJA je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Cerkveni POGREBI so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.

Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj.

Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi).

Vsa splošna določila lahko prebrete tukaj.