Meni Zapri

Župnijski list št. 6/14

Leto XVIII — Številka 6 — 16. marec 2014

SVETA EVHARISTIJA

Kdaj Cerkev obvezuje vernike k udeležbi pri sveti maši?
Cerkev obvezuje vernike, da se udeležujejo svete maše vsako nedeljo in zapovedane praznike. Priporoča jim, da se je udeležujejo tudi druge dneve.

Kdaj je treba prejeti sveto obhajilo?
Cerkev priporoča vernikom, ki se udeležijo svete maše, da prejmejo tudi sveto obhajilo, če so pripravljeni, kakor se zahteva. Cerkev predpisuje to obveznost vsaj o veliki noči.

Kaj je potrebno za prejem svetega obhajila?
Za prejem svetega obhajila mora biti človek polno včlenjen v katoliško Cerkev in v stanju milosti, se pravi, da se ne sme zavedati nobenega smrtnega greha. Kdor se zaveda, da je storil velik greh, mora prejeti zakrament sprave, preden pristopi k obhajilu. Pomembni so tudi duh zbranosti in molitve, upoštevanje posta, ki ga Cerkev predpisuje, in telesna drža (kretnje, obleka) kot znamenje spoštovanja do Kristusa.

Katere sadove prinaša sveto obhajilo?
Sveto obhajilo poveča naše zedinjenje s Kristusom in z njegovo Cerkvijo, ohranja in obnavlja življenje milosti, prejete pri krstu in pri birmi, ter nam daje rasti v ljubezni do bližnjega. Ko nas krepi v ljubezni, izbrisuje male grehe ter nas varuje pred prihodnjimi smrtnimi grehi

Kdaj je mogoče podeliti sveto obhajilo drugim kristjanom?
Katoliški nositelji cerkvene službe dovoljeno podeljujejo sveto obhajilo pripadnikom vzhodnih Cerkva, ki niso v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo, če ti zanj prosijo popolnoma svobodno in so pripravljeni, kakor se zahteva.
Kar zadeva člane drugih cerkvenih skupnosti, katoliški nositelji cerkvene službe dovoljeno podeljujejo sveto obhajilo tistim kristjanom, ki spričo težke stiske sami od sebe zanj prosijo, so pripravljeni, kakor se zahteva in izpovedujejo katoliško vero glede zakramenta evharistije.

KOMPENDIJ KATEKIZMA KATOLIŠKE CERKVE (289-293)


V naši stolnici molimo križev pot vsak petek in nedeljo pol ure pred večerno sveto mašo. Križev pot pripravljajo naslednje skupine:
– petek, 21.3. : birmanci iz Murske Sobote;
– nedelja, 23.3. : Združenje Marije Pomočnice;
– petek, 28.3. : veroučenci 7. razreda iz M. Sobote
– nedelja, 30.3. : člani mlajše zakonske skupine.

V vrtcu Lavra poteka vpis otrok v vrtec. Spoštovani starši, bliža se konec šolskega leta, to je v našem vrtcu čas, ko zbiramo prijave za vpis vašega otroka v vrtec Lavra. Vrtec se nahaja v novih prostorih, kjer imajo otroci na voljo: velike in svetle igralnice, skupen osrednji prostor, pokrito igrišče in veliko dvorišče za igranje. Poleg tega, pa bo vaš otrok v župnijskem vrtcu Lavra, lahko spoznal veliko novih stvari, vzgojitelji in vzgojiteljice se trudijo s svojim delom otrokom privzgojiti vrednote, ki so podlaga dobremu kristjanu in poštenemu državljanu.
Za vpis vašega otroka se oglasite v vrtcu Lavra, kjer so vam na voljo za vaša vprašanja.

Halasov križev pot za mlade bo v soboto, 22. marca, ob 18.00 uri na Hotizi. Mladi iz naše župnije lepo vabljeni, odhod izpred župnišča ob 17.15.

Animatorje iz naše župnije vabimo, na predstavitev gradiv za letošnji oratorij. Predstavitev oratorijskih gradiv bo v soboto, 22. marca, ob 9.00 uri v Veržeju. Odhod izpred župnišča ob 8.30 uri.

Člani župnijskega pastoralnega sveta, ste vabljeni na postno duhovno obnovo, ki bo, na 3. postno nedeljo, 23. marca, ob 14.30 uri na Cankovi. V prvem delu bomo prisluhnili p. Branku Cestniku in našemu škofu dr. Petru Štumpfu. v nadaljevanju bo med molitvijo križevega pota priložnost za sveto spoved. Odhod izpred župnišča ob 14.00 uri!

V ponedeljek, 24. marca, vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim člani združenja Marije Pomočnice! Po večerni sveti maši pa vabljeni člani na srečanje v dvorano veroučnih učilnic!

V torek, 25. marca, na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, bo v naši stolnici diakonsko posvečenje ob 18.00 uri.
V diakona bo posvečen, bogoslovec 5. letnika, Andrej Lažeta doma iz župnije Prihova. Andrej, ki je pri nas na pastoralni praksi je aktivno vključen v življenje naše župnije, pomaga pri delu v pisarni, uči verouk in kot pomočnik dela ob torkih v župnijskem vrtcu Lavra. Lepo vabljeni na diakonsko posvečenje!

Ob priložnosti diakonskega posvečenja prosimo vinogradnike za vino, ki ga prinesete na župnišče v sredo, 19. marca! Dobre gospodinje pa naprošamo, spečete pecivo, ki ga bomo po končani slovestnosti ponudili vernikom zunaj pred cerkvijo. Pecivo prinesite v torek, 25. marca, od 16.00 do 18.00 ure. Bog plačaj!

Od 30. marca bodo svete maše zvečer ob 19.00 uri.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek pri sveti maši zvečer. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob petkih.ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 22. marca 2014, ob 8. uri: LUKAČEVCI.
– v soboto, 29. marca 2014, ob 8. uri: ČERNELAVCI – 1. skupina.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici