Meni Zapri

Župnijski list št. 6/17

Leto XXI — Številka 6 — 12. marec 2017

Ugoden, bratje, zdaj je čas
nam dobri Bog ga je poslal
da bo ozdravil bolni svet
z zdravilom posta, zmernosti.

Zdaj dnevi so zveličanja,
od Kristusa ožarjeni,
ko z grehom srca ranjena
se zmernostjo prenavljajo.

Pomagaj nam o dobri Bog,
da vztrajamo v spokornosti
in srečni vsi tja pridemo,
kjer večna bo velika luč.

Trojica sveta naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

Te štiri kitice iz postne himne, naj nam bodo spodbuda v naših postnih prizadevanjih. Vsi namreč nosimo v sebi z grehom srca ranjena. Bodisi jih je prizadel greh našega bližnjega, bodisi skupnosti ali človeštva, bodisi mi sami, ko smo grešili. Kakor koli v postnem času se rane srca z zmernostjo prenavljajo. Zato pravi neka druga postna himna:

Bodimo torej zmernejši,
v pijači, jedi, govoru,
v zabavi, spanju in še kje,
bedimo skrbno nad seboj.

Biti zmeren, pa ni le odpovedati se prekomernemu, pač pa dati pravo mero tudi molitvi, dobrim delom in postu.

Pomagaj nam o dobri Bog, da vztrajamo v spokornosti. Bog nam vedno želi pomagati, tudi pri naši pokori in postu, le da mi vedno ne dovolimo. Sv. Avguštin uči, da molitev »razširi« človeško srce za sprejem Božjih darov. »Širimo« svoja srca, da ne bomo zadovoljni že s sebično nezmernostjo in grehom ali pa samo s postom do prvega padca. »Hrepenimo namreč po večjih milostnih darovih« (1Kor 12,31). »Zbúdi se in okrêpi, /…/ saj še nisem našel, da bi bila tvoja dela dopolnjena pred mojim Bogom« (Raz 3,2). »Vsak trud namreč prinaša dobiček« (Prg 14,23). »Molitev stori, da to kar je nemogoče, postane mogoče, in lahko to, kar je težko« (Sv. Janez Zlatousti). Bog je z nami, bodimo še mi z njim!

Andrej Lažeta, kaplan


KRIŽEV POT v stolnici, je vsak petek ob 17.30 uri in vsako nedeljo prav tako ob 17.30 uri. Vabljeni k pobožnosti križevega pota!

Molitev križevega pota ob petkih vodijo veroučenci:
17. marec: veroučenci 7. razreda iz M. Sobote.
24. marec: devetošolci.

Ob nedeljah pa molitev križevega pota vodijo molitvene skupine:
19. marec: sestre HMP.
26. marec ob 18.30: mladi iz naše župnije.

V soboto, 18. marca ob 9.00 uri vabimo vse bralce Božje besede na duhovno obnovo v veroučno dvorano.

V soboto 18. marca bo ob 18.00 uri, Halasov križev pot na Hotizi! Vse mlade lepo vabimo, da se udeležijo molitve križevega pota. Odhod izpred župnišča bo ob 17.15 uri. Lepo vabljeni.

V soboto, 18. marca, bo večerna maša s Taizejskimi spevi. Pri maši bo sodeloval zbor Chorus skupaj z instrumentalisti. Lepo vabljeni k tej sveti maši, da skupaj počastimo Gospoda.

V sredo 22. marca ob 17.00 vabljeni k molitveni uri za vrtec Lavra, za blagolslov naših družin, zaposlenih.

POSTNI NAGOVORI – v letošnjem postnem času vabljeni, k postnim nagovorom, ki bodo ob sobotah zvečer ob 19.00 uri. Nagovor bo v soboto, 18. marca, z naslovom: MILOŠČINA – človek posnema Boga in 25. marca, z naslovom: POT NAZAJ.

V soboto, 25. marca bomo pri večerni sveti maši ob 18.00 uri praznovali PRAZNIK STARŠEV. Lepo vabljeni vsi starši.

KRIŽEV POT V NARAVI – bo v naši župniji na peto postno nedeljo, 2. aprila, popoldne ob 15.00 uri. K sodelovanju vabljene vse skupine iz naše župnije in sicer po naslednjem vrstnem redu:
1. postaja: ŽPS; 2. postaja: Bralci Božje besede; 3. postaja: Prenova v Duhu; 4. postaja: Združenje Marije Pomočnice; 5. postaja: sestre HMP; 6. postaja: duhovnik; 7. postaja: Fatimska bratovščina; 8. postaja: biblična skupina; 9. postaja: zakonska skupina; 10. postaja: mladina; 11. postaja: ministranti; 12. postaja: rože ŽRV; 13. postaja: Karitas; 14. postaja: duhovnik.

Škofijsko romanje v Fatimo ob 100. obletnici prikazovanj – škofija Murska Sobota skupaj z agencijo Aritours organizira 5 dnevno romanje v Fatimo. Duhovni vodja romanja je naš škof dr. Peter Štumpf. Cena romanja je 700 EUR, ki jo je mogoče plačati po obrokih. Prijave zbiramo na župnišču!

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsak petek zvečer pri večerni sveti maši. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob petkih.

V SOBOTO, 25. MARCA, PONOČI PREMAKNEMO URE (za eno uro naprej). VEČERNE SVETE MAŠE BODO, OD NEDELJE, 26. MARCA, OB 19.00 URI.ČIŠČENJE CERKVE:

– v sobot, 18. marca 2017, ob 8. uri: Stara ulica – stanovanjski bloki 1, 6, 8, 10 in privatne hiše,
– v PETEK, 24. marca 2016, ob 8. uri: Stara ulica – stanovanjski bloki 12, 14, 16, 18, 20, 22.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.