Meni Zapri

Župnijski list št. 6/12

Leto XVI — Številka 6 — 18. marec 2012

ODLOMKI IZ ODPRTEGA PISMA O DRUŽINSKEM ZAKONIKU

V predreferendumskih razpravah o Družinskem zakoniku smo lahko slišali celo vrsto argumentov, ki brez dvoma govorijo o izboljšavah, a tudi vrsto resnih pomislekov, ki pod vprašaj ne postavljajo celotnega zakonika, ampak nekatere njegove temeljne člene in njihovo vrednostno ozadje. Najprej si velja zastaviti vprašanje, ali je res tako nujno, da se spreminja družinska zakonodaja na način, s katerim se želi dopolniti morebitne pomanjkljivosti zakona o registraciji istospolnih skupnosti iz leta 2005. Le-te bi lahko urejali v okviru omenjenega zakona, kar bi brez dvoma povzročilo bistveno manjšo polarizacijo v družbi in s tem manj stroškov. Vprašanje izenačitve heteroseksualnih in homoseksualnih partnerskih zvez je že nekaj časa aktualno v vsem sodobnem sekularnem svetu. Na začetku našega razmišljanja je najprej potrebno poudariti, da v demokratični, pluralni in sekularni družbi nobena nazorska ali verska skupina nima pravice, da bi svoj model zakonske zveze in družine komurkoli vsiljevala ali ga s pomočjo države zakonsko vsilila. Sodoben državljan je svoboden in enakopraven. /…/Novi Družinski zakonik skuša bistveno spremeniti opredelitev družine in zakonske zveze. Nove opredelitve zakonske zveze in družine izhajajo iz predpostavke otroka in ga kot edinega postavljajo za merilo, ki naj določa skupnost, ki jo imenujemo družina. Postavljanje otroka za temelj družinskih razmerij je lahko na prvi pogled všečno, a je vresnici navidezno, ker otroku v naprej ne zagotavlja zanj največje koristi, namreč, da ima očeta in mater./…/ Če je v veljavnem zakonu zakonska zveza skupnost moža in žene, je v novem stvar »svobodne odločitve … na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči«. Izpuščeni sta besedi mož in žena ali moški in ženska, ker bi to onemogočalo razumevanje istospolne zveze kot enakovredne heteroseksualni zakonski zvezi. Predlagana nova definicija družine je tako namenjena predvsem možnosti zasnovanja družine biseksualnim partnerjem in posvojitvi otroka iz prejšnjega heteroseksualnega razmerja. /…/ Če povzamemo, lahko ugotovimo, da:

1. novi družinski zakon vsa razmerja med spoloma ureja na novo, predvsem pa biseksualno razmerje;

2. postavlja za temelj družine otroka in ne moškega in ženske;

3. ne upošteva bioloških, antropoloških in psiholoških spoznanj, ki bistveno vplivajo na otrokovo samopodobo;

4. želi izenačiti nekaj, kar biološko ni mogoče in za to instrumentalizira državo;

5. s tem zakonom izziva ustavno presojo in konflikt z obstoječo zakonodajo, v ozadju katere je že referendum o umetni oploditvi žensk brez moškega partnerja in s tem izražena volja ljudstva. Iz navedenega je dovolj razvidno, da stojimo pred izjemno zahtevno in zapleteno materijo, da nekateri želijo spremeniti temelje civilizacije, ki ji smemo pripisati vsaj štiri tisočletja razvoja in obstoja. Ko v tako pomembnih stvareh v družbi ni velike mere soglasja, je edino racionalno, da se predlog zakona zaustavi in se prepusti nadaljnji argumentaciji, ki bo predmet razprave vsestransko osvetlila.

http://katoliska-cerkev.si/koristi-otrok-podrejene-biseksualnim-skupnostim-odprto-pismo-o-druzinskemzakoniku


KRIŽEV POT molimo v stolnici vsak petek in vsako nedeljo pol ure pred večerno sveto mašo.

KRIŽEV POT V NARAVI, bo tudi letos na cvetno nedeljo ob 14.00 uri. Zberemo se v stolnici!

DAROVANJE ZA NOVO KURILNO SEZONO bo na cvetno nedeljo pri vseh svetih mašah. Družina ali posameznik naj odda svoj dar v kuverti, na kateri naj bo zapisan naslov darovalca. Bog pvrni vsak vsak vaš dar.

VELIKONOČNA SPOVED V NAŠI ŽUPNIJI BO NA CVETNO NEDELJO OD 15.00 do 19.30 ure in nato še v PONEDELJEK od 7.00 do 10.00 ure. Vabljeni k sveti spovedi ko je na razpolago več spovednikov!

OD CVETNE NEDELJE NAPREJ (1. aprila) BODO MAŠE ZVEČER OB 19.00!

VELIKONOČNA SPOVED ZA BOLNIKE IN OSTARELE V NAŠI ŽUPNIJI:
– v ponedeljek, 26. marca, ob 10.00 uri sv. maša v Krogu in Murskih Črncih nato spovedovanje po domovih.
– v torek, 27.marca, ob 10.00 uri sv. maša v Rakičanu in nato spovedovanje po domovih.
– v torek, 27. marca, od 8.30 ure dalje spovedovanje bolnikov v Murski Soboti, Veščici, Polani, Borejcih in Lukačevcih.
– v četrtek, 29. marca, ob 10.00 uri sv. maša v Satahovcih in nato spovedovanje po domovih.
– v četrtek, 29. marca, od 9.00 ure dalje spovedovanje bolnikov na Pušči.

23. marca 2012 praznuje Združenje Marije Pomočnice 10. obletnico delovanja. Vabljeni na srečanje, kjer se bomo sprehodili skozi 10 let delovanja združenja. Srečanje bo po večerni sv. maši!

Praznik Gospodovega oznanjenja bomo liturgično praznovali v soboto, 24. marca, ko bodo svete maše kakor ob nedeljah, razen maše ob 9.00 uri ne bo!
ČIŠČENJE CERKVE BO ZARADI TEGA V PETEK, 23. marca.

V nedeljo, 25. marca, je v Veržeju predstavitev gradiv za letošnji Oratorij, popoldne ob 15.00 uri. Animartorje iz naše župnije vabimo, da se udeležijo te predstavitve. Odhod izpred župnišča ob 14.30 uri. Animatorji lepo vabljeni!

V soboto, 31. marca, ob 18. uri bo pri večerni sveti maši znova možno slišati taizejsko petje. Zbor Chorus pripravlja skupaj z godalnim kvartetom in sodelujočimi pevci iz drugih zborov sveto mašo s taizejskimi spevi. Vabljeni k sodelovanju in globlji pripravi na velikonočne praznike.

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS:
– DEŽURSTVO: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 15.30 do 17.00 ure.
– SPREJEMANJE OBLAČIL: vsak drugi petek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure.
Na ta dan člani župnijske Karitas samo sprejemajo oblačila in ne izdajajo oblačil ali pa hrane.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zjutraj od 6.30, v petek zvečer od 17.30 do 18. ure. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.ČIŠČENJE CERKVE:
– v PETEK, 23. marca 2012, ob 8. uri, Gregorčičeva in Ozka ulica.
– v soboto, 31. marca 2012, ob 8. uri: Grajska in Kopališka ulica.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST: v četrtek 12. aprila in četrtek, 19. aprila, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.