Meni Zapri

Župnijski list št. 6/13

Leto XVII — Številka 6 — 17. marec 2013

“VERUJEM V SVETEGA DUHA…”

Kako bo Kristus sodil žive in mrtve?
Kristus bo sodil z oblastjo, katero je pridobil kot Odrešenik sveta, ki je prišel reševat ljudi. Razkrite bodo najgloblje skrivnosti srca, kakor tudi ravnanje vsakogar do Boga in do bližnjega. Vsak človek bo po svojih delih ali obdarjen z življenjem ali obsojen za vso večnost. Tako se bo uresničila “Kristusova polnost” (Ef 4,13), v kateri “bo Bog vse v vseh” (1 Kor 15,28).

Kaj hoče povedati Cerkev, ko izpoveduje: “Verujem v Svetega Duha”?
Verovati v Svetega Duha se pravi izpovedovati, da je Sveti Duh tretja oseba svete Trojice, ki izhaja iz Očeta in Sina in ga skupaj “z Očetom in Sinom molimo in slavimo”. Duh je bil “poslan v naše srce” (Gal 4,6), da bi prejeli novo življenje kot božji otroci.

Zakaj sta poslanje Sina in Duha neločljivi?
V nerazdeljivi Trojici sta Sin in Duh različna, vendar neločljiva. Od začetka do dovršitve časa, namreč, ko Oče pošlje svojega Sina, pošlje tudi svojega Duha, ki nas zedinja s Kristusom v veri, da moremo kot posinovljeni otroci klicati Boga “Oče” (Rim 8,15). Sveti Duh je neviden, vendar ga spoznavamo po njegovem delovanju, ko nam razkriva Besedo in ko deluje v Cerkvi.

Kakšni so nazivi Svetega Duha?
“Sveti Duh” je lastno ime tretje osebe svete Trojice. Jezus ga imenuje tudi: Duh Paraklet (Tolažnik, Advocatus) in Duh resnice. Nova zaveza ga imenuje tudi: Kristusov Duh, Gospodov Duh, Božji Duh, Duh slave, Duh obljube.

Kateri so simboli Svetega Duha?
Simboli Svetega Duha so številni: živa voda, ki izvira iz Kristusovega prebodenega srca in odžeja krščene, maziljenje z oljem, ki je zakramentalno znamenje birme; ogenj, ki preoblikuje, česar se dotakne; temen ali svetal oblak, v katerem se razodeva božja slava; polaganje rok, po čemer se podeljuje Duh; golob, ki se spusti na Kristusa in ostane nad njim pri krstu.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve (135-139)


KRIŽEV POT V NARAVI, bo tudi letos na cvetno nedeljo ob 13.00 uri. Zberemo se v stolnici!

V prihodnjem tednu je možnost za sveto spoved vsak dan od 17.00 ure naprej. Bodite obzirni do duhovnika-spovednika, ki mora vsaj pet minut pred mašo zapustiti spovednico, da se lahko pripravi na sveto mašo. Zato Vas naprošamo, da ne čakate na zadnje minute pred začetkom svete maše za sveto spoved, ker je dana možnost, da lahko prihajate že od 17.00 ure naprej!

DAROVANJE ZA NOVO KURILNO SEZONO bo na cvetno nedeljo pri vseh svetih mašah. Družina ali posameznik naj odda svoj dar v kuverti, na kateri naj bo zapisan naslov darovalca. Bog pvrni vsak vsak vaš dar.

VELIKONOČNA SPOVED V NAŠI ŽUPNIJI BO NA CVETNO NEDELJO OD 14.00 do 18.30 ure in nato še v PONEDELJEK od 7.00 do 10.00 ure. Vabljeni k sveti spovedi ko je na razpolago več spovednikov! Starši veroučencev poskrbite, da bodo vaši otroci pred velikonočnimi prazniki opravili sveto spoved!

Zahvala sestre Dorice Sever:
Dragi gospod župnik, gospod kaplan in g. maestro, srečno sem se vrnila nazaj v misijon z mnogimi lepimi vtisi, ki so zaznamovali moje bivanje doma. Hvala za gostoljubnost, za prijateljstvo, za srečanja, ki so obogatila moje duhovno življenje in vnesla vanj še več veselja in novega navdušenja. Hvala za vse prejete darove. Med nami bo vedno ostala povezanost v Njem, ki nas kliče k Življenju in Ljubezni.
Hvala vam dragi prijatelji misijonov za zvesto spremljanje, za odprtost Duha in Srca, naj nas vodi v naših prizadevanjih zgled našega novega papeža Frančiška.
Hvaležna s. Dorica

Bogoslužje velikega tedna je zapisno na posebnem listu! Preberite o obredih svetega tridnevja in blagoslovih velikonočnih jedil.

VEROUK bo potekal do velike srede, 27. marca, nato so velikonočne počitnice (28.03. – 04.04.)! Z veroukom bomo nadaljevali v četrtek, 4. aprila po urniku. Vse veroučence še posebej letošnje prvoobhajance in birmance ter starše vabimo k obredom svetega tridnevja.

Praznik Gospodovega oznanjenja bomo liturgično praznovali v soboto, 23. marca, ko bodo svete maše kakor ob nedeljah, razen maše ob 9.00 uri ne bo!
ČIŠČENJE CERKVE BO ZARADI TEGA V PETEK, 22. marca.

Na veliki petek ob 15.00 uri vabljeni na KRIŽEV POT, ki ga pripravljamo otroci in vzgojiteljice vrtca Lavra.

Vabljeni na romanje v Ljubljano in Škocjanske jame, ki bo v soboto, 6. aprila, cena romanja je 17 EUR. Odhod izpred stolnice zjutraj ob 6.00 uri. Prijave zbira Jože Golob na telefonsko številko: 041/746-037. Lepo vbaljeni!

Od 31. marca bodo svete maše zvečer ob 19.00 uri.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zvečer od 17.30 do 18.30 ure. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.ČIŠČENJE CERKVE:
– v PETEK, 22. marca 2013, ob 8. uri: RAKIČAN.
– v PETEK, 29. marca 2013, ob 8. uri: SATAHOVCI 1. skupina.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici