Meni Zapri

Župnijski list št. 7/18

Leto XXII — Številka 7 — 25. marec 2018

Velikonočno voščilo škofa dr. Petra Štumpfa
»Ne me Večni zato stvoro, da bi val moj brate ločo… (J. Klekl st.)

Vstajenje Jezusa Kristusa je stvarjenje novega človeka in stvarstva. Tudi naša prekrasna reka Mura je del tega novega stvarstva in je s tem več kot samo simbol Pomurja. Je življenje Pomurja. Varovanje njenega življenja, ohranja in krepi naše življenje.

Zakaj mora biti tudi naša prekrasna reka Mura ponižana, poteptana in uničena? Pred leti so nam uničili Muro, sedaj že pozabljeno tovarno. Samotne in zapuščene stavbe žalostno pripovedujejo o nekdanjih časih aktivnega življenja in dela za boljši kruh mnogih pomurskih ljudi. Pozabljene zgodbe ljudi v teh stavbah so naše breme. Pozaba je prijateljica tistih, ki služijo na račun drugih. Pozaba golta ljudi, da sploh več ne bi bili. Pozaba se je celo namenila, da se polasti Boga in človeka, Jezusa Kristusa, zato ga je pehala v smrt. Tako pozabljenega se ljudje naj ne bi več spominjali. Na križu sta se bojevali pozaba in spominjanje. Zmagalo je spominjanje. Na veliko noč se še vedno spominjamo, da je Kristus s križem odklenil peklenska vrata, za katerimi je satan od raja naprej držal v verigah pozabe vse mrtve. Bog ni namenil stvarstva in ljudi smrtni pozabi, temveč spominjanju. Na veliko noč se nas je Bog spomnil in nas pridružil večnemu življenju. Evharistija je zahvaljevanje in spominjanje. Tudi reka Mura napaja našo zemljo, ki nam rodi kruh za evharistijo. Nobena klimatska naprava, noben gospodinjski aparat v Pomurju ne bo zaradi neizgradnje elektrarn nehal delati.

Še danes je nam tako draga Mura kljub vsem napačnim odločitvam v preteklosti simbol življenja in spominjanja. Mnogim ljudem v Sloveniji in po svetu še vedno pripoveduje svojo Povest o dobrih ljudeh. Tukaj Katica še vedno poje svojo otožno pesem Vsi so venci vejli. Če oskrunimo in ponižamo našo drago Muro, bomo uničili dobro povest o sebi. Reko je mogoče sijajno spreminjati samo tako, da jo ohranjamo, negujemo in skrbimo za njeno življenje. Vsaka tekoča kaplja naše reke Mure nas opominja, da smo na potovanju proti novemu Jeruzalemu. Vse se steka v večnost. Papež Frančišek nam v svoji okrožnici Hvaljen, moj Gospod sporoča: »Večno življenje bo nedeljeno čudenje, kjer bo vsaka stvar, sijajno spremenjena, zasedla svoj prostor in imela kaj ponuditi ubogim, dokončno osvobojenim « (123). Tudi vsi verni v Pomurju si moramo v tem pričakovanju deliti skrb za naše okolje in naš dom. Vse, kar je dobrega, bo nekoč vključeno v nebeško praznovanje. Naša reka Mura je bila hotena in v svojo strugo položena od Boga. Odsev njene vode prihaja od svetlobe sonca in lune, ki nam tudi govorita o Luči vstajenja.

Vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom ter vsem bratom in sestram v veri in tudi tistim, ki še iščete svojo pot do Boga, želim, da vam vaši boji in skrbi za življenje in tudi za našo reko Muro ne vzamejo veselja in upanja. Voščim vam radost ob spoznanju, da nas vstali Gospod Jezus Kristus ima zelo rad. On nas ne pušča samih, saj nas je dokončno združil s svojim vstajenjem od mrtvih. Naj vam bodo blagoslovljeni, veseli in upanja polni velikonočni prazniki!

msgr. dr. Peter Štumpf, soboški škof


Zaradi spremembe ure so večerne svete maše ob 19.00 uri!

Verouk bo potekal do srede, 28. marca. Veroučenci, posebej birmanci in privoobhajanci in starši vabljeni k obredom velikega tedna!

Velika spoved se bo nadaljevala v ponedeljek, 26. marca, od 7.00 do 10.00 ure. V velikem tednu bo priložnost za sveto spoved od ponedeljka do srede eno uro pred večerno sveto mašo.

 

SVETO TRIDNEVJE V SOBOŠKI STOLNICI:

Veliki četrtek, 29. marec 2018
Ob 9. uri bo KRIZMENA MAŠA: somaševanje vseh duhovnikov vodi g. škof dr. PETER ŠTUMPF.
Ob 19. uri, z večernim bogoslužjem velikega četrtka, ki ga bo v stolnici vodil g. škof dr. PETER ŠTUMPF, se začne velikonočno tridnevje.

Veliki petek, 30. marec 2018
15. uri – Križev pot – pripravlja vrtec Lavra
19. uri – Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju. Med obredi bo za sveto spoved na razpolago g. škof dr. Peter Štumpf. Na Veliki petek je strogi post!

Velika sobota, 31. marec 2018:
URNIK ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA PRI BOŽJEM GROBU:
od 7. do 9. ure: verniki iz Murske Sobote
od 9. do 10. ure: verniki iz Rakičana
od 10. do 11. ure: verniki iz Kroga, Satahovec in Murskih Črnec
od 11. do 12. ure: verniki iz Borejec, Veščice, Polane, Lukačevec, Pušče in Černelavec.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI:
– v Murski Soboti: ob 12., 13., 14., 15., 16. in 17. uri.
– v Rakičanu ob 14. uri
– na Pušči – pri kapeli ob 14.30 uri
– v Krogu ob 15. uri
– v Satahovcih ob 15.30 uri
– v Murskih Črncih ob 16. uri.

Ob 19. uri VELIKONOČNA VIGILIJA – radostno priča kovanje Kristusovegavstajenja vodi g. škof dr. PETER ŠTUMPF. K večerni sveti maši prinesite sveče.

VELIKA NOČ, 1. aprila 2018
– sveta maša ob 7.00. Vsi, ki pridete k prvi sveti maši, lepo vabljeni, da se po maši pridružite vstajenjski procesiji.
– ob 8.00 uri vstajenjska procesija.
– ob 8.30 uri velikonočna maša, ki jo vodi g. škof dr. PETER ŠTUMPF.
Maši bosta še ob 10.00 in zvečer ob 19.00 uri.
Na veliko noč bosta sveti maši še v domu starejših v rakičanu ob 14.00 uri in v bolnišnici v Rakičanu zvečer ob 19.00 uri!


ČIŠČENJE CERKVE:

– v PETEK, 30. marca 2018, ob 8. uri: Rakičan – 2. skupina.
– v soboto, 7. aprila 2018, ob 8. uri: Rakičan – 3. skupina.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.