Meni Zapri

Župnijski list št. 7/12

Leto XVI — Številka 7 — 1. april 2012

VSTAJENJE – PRAZNIK VSAKE NEDELJE

Največja uganka in vrh trpljenja je za človeka smrt. In tudi to in predvsem to uganko je razrešil Kristus – Odrešenik sveta. Kakor nas je osvobodil greha, tako nas je osvobodil tudi smrti. Ne da bi zemeljsko smrt odpravil, samo olajšal jo je, osvetlil in premagal. Kakor je podobno olajšal, osvetlil in premagal vse človeško trpljenje. Največji dogodek človeške zgodovine je za Kristusovim rojstvom učlovečenje Boga, Kristusovo vstajenje. Z njim je Kristus zmagal nad smrtjo. Človeštvu je prinesel polnost vere in upanja v večno življenje. Praznik Kristusovega vstajenja, pasha – velika noč, je »praznik vseh praznikov«. Kristjanom, ki bi vsi morali vselej biti »velikonočni kristjani«, vsako leto prinaša novo upanje, novo moč, novo veselje, novo življenje. Vstali Kristus nas vsako veliko noč vabi k novemu življenju in nam po svoji Božji besedi, po zakramentu sprave in po svojem evharističnem kruhu daje tudi moč za to.Velike noči pa naj ne bi obhajali samo enkrat na leto, ampak vsako nedeljo, na Gospodov dan, ko naj bi pri evharističnem slavju doživljali ponavzočenje velikonočnih skrivnosti – Kristusove odrešilne smrti, njegovega vstajenja in poveličanja. Zato naj bo večje število vernikov v cerkvah na velikonočni dan le vzpodbuda k temu, da bi bili združeni v eno ob oltarni mizi prav v enakem številu sleherno nedeljo cerkvenega leta. Naj nam velika noč in vsaka nedelja prinašata novo življenje, naj nas vse bolj preustvarjata v križanega in vstalega Kristusa, ki je polnost Življenja.

S. Janežič


Na CVETNO NEDELJO bo pri vseh svetih mašah darovanje za KURJAVO. Vsaka družina ali posameznik naj odda svoj dar v kuverti, na kateri naj bo zapisan naslov darovalca. Bog plačaj za vsak vaš dar.

Ker pride v mesecu aprilu prvi četrtek, petek in sobota na sveto tridnevje svetih maš in obiskov bolnikov po domovih ne bo! Bolnike smo obiskali pred prazniki in po vaseh tudi obhajali svete maše!

Bogoslužje velikega tedna je zapisano na posebnem listu! Preberite o obredih svetega tridnevja in blagoslovih velikonočnih jedil!

Na veliki petek ob 15.00 uri vabljeni na KRIŽEV POT, ki ga pripravlja vrtec Lavra.

V petek, 13. aprila, ob 18. uri, vabi FATIMSKA BRATOVŠČINA k molitveni uri pred Najsvetejšim v stolnico.

VEROUK bo potekal do vključno srede, 04. 04., nato so velikonočne počitnice (05. 04. – 11. 04.)! Z veroukom bomo nadaljevali v četrtek, 12. 04., kakor je po urniku. Veroučence in starše vabimo k obredom velikega tedna.

Na veliko soboto, 07. 04., je obletnica ustanovitve naše škofije, lepo vabljeni, da se v molitvi spomnite naše škofije in prosite Božjega blagoslova za vse, ki skrbimo za pastoralo v naši škofiji, v svojo molitev vključite našega škofa dr. Petra Štumpfa.

Na velikonočni ponedeljek, 09. 04., vabi župnijska Karitas M. Sobota na družabno srečanje ob žegnju, ki bo popoldne ob 15.00 uri v župnijski dvorani! Na družabno srečanje ste vabljeni vsi starejši, ki lahko pridete; vsi osamljeni, ki pogrešate družbo in vsi tisti, ki ste ob prazniku velike noči potrti, žalostni ali sami. Pridite, da se skupaj poveselimo!

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS:
– DEŽURSTVO: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 15.30 do 17.00 ure.
– SPREJEMANJE OBLAČIL: vsak drugi petek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure.
Na ta dan člani župnijske Karitas samo sprejemajo oblačila in ne izdajajo oblačil ali pa hrane.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zjutraj od 6.30, v petek zvečer od 18.30 do 19. ure. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.ČIŠČENJE CERKVE:
– v PETEK, 6. aprila 2012, ob 8. uri, Razlagova ulica.
– v soboto, 14. aprila 2012, ob 8. uri: Ciril-Metodova in Severjeva ulica.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST: v četrtek 12. aprila in četrtek, 19. aprila, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.