Meni Zapri

Župnijski list št. 8/14

Leto XVIII — Številka 8 — 13. april 2014

VELIKONOČNO VOŠČILO

Za vse, ki se tretji dan po velikem petku zberemo ob odprtem in praznem Kristusovem grobu ter prepevamo trikratno velikonočno alelujo z vedno
višjim in močnejšim glasom, je Kristusovo vstajenje dogodek, ki nas osvobaja in velika noč je praznik našega odrešenja. Na veliki petek zremo Kristusa v nemoči, kot poraženca in na križ pribitega. Na veliko noč pa je pred nami kot zmagovalec nad hudobijo in sovraštvom, nad grehom, še več: nad smrtjo. Poslednja zmaga je vedno njegova. Z njo nas osvobaja strahu pred ničem, nesmislom ali praznino življenja; osvobaja nas za novo življenje.

Za vse, ki verujemo, kar obhajamo in slavimo, je velika noč ‘Kristusov danes’. To pomeni, da ne gre le za spomin na dogodek pred dva tisoč leti, marveč za dogajanje, ki se uresničuje danes, med nami in v nas. Vstali Kristus je naš ‘danes’ in naš ‘jutri’, naš začetek in konec, naše vse. Zato je velika noč praznik naše vere v Kristusa, ki med nami in z nami živi.

Za nas, ki imamo v Kristusovem vstajenju zagotovilo svojega vstajenja in večnega življenja, je velika noč praznik upanja. Naš Bog ni oddaljeni Bog, je z nami tudi v smrti. V njegovi roki je naša usoda, v Kristusovi smrti je smrt naše smrti in v njegovem vstajenju je naše vstajenje. Naš cilj ni veliki petek s štirinajsto postajo križevega pota, marveč velika noč z vstajenjem v novo življenje.

Končno je za nas velika noč dogodek, ki nas obvezuje, da smo vedno in povsod velikonočne priče, s Kristusovim vstajenjem zaznamovani pričevalci, oznanjevalci in nosilci sporočila, da je naše sedanje življenje delavnik za večno nedeljo. Vsem Vam, dragi bratje in sestre, voščimo blagoslovljene velikonočne praznike!

Vaši dušni pastirji


VELIKI TEDEN 2014

Hvala vsem, ki ste na cvetno nedeljo darovali svoj dar za KURJAVO. Tisti, ki še niste darovali, ste vabljeni, da prispevate za ogrevanje v prihodnjih
dneh. Na kuverti naj bo vaš naslov. Bog plačaj za vsak vaš dar.

Na veliki ponedeljek, torek in sredo je možnost za sveto spoved pol ure pred jutranjo sveto mašo in eno uro pred večerno sveto mašo. Lepo prosimo, da ne čakate na zadnje trenutke!

Verouk bo potekal do velike srede, 16. aprila, nato so velikonočne počitnice (16.4. – 23.4.)! Z veroukom bomo nadaljevali v četrtek, 24. aprila,
po urniku!
Vse veroučence, še posebej prvoobhajance in birmance, vabimo k obredom svetega tridnevja!

Vabljeni k svetim mašam in obredom velikega tedna. Program je zapisan na posebnem listu!

Na veliki petek, popoldne ob 15.00 uri, vabljeni na križev pot, ki pripravljajo otroci in vzgojiteljice vrtca Lavra!

Na veliki torek, po večerni sveti maši, vabljeni na kratko srečanje apostoli, ki boste sodelovali pri sveti maši na veliki četrtek zvečer!

Člani združenja Marije Pomočnice vabljeni v četrtek, 24. aprila k molitvi pred Najsvetejšim v stolnico in k sveti maši.

Vse animatorje, ki želite sodelovati na letošnjem oratoriju, vabimo k pripravam, ki se bodo začele v soboto, 3. maja, ob 10.00 uri dopoldan v veroučni učilnici!

Na župnijskem dvorišču potekajo gradbena dela. Že lansko leto, ob gradnji vrtca, smo videli potrebo, da se uredi tudi župnijsko dvorišče. V ta
namen smo najprej porušili zgradbo, kjer so bili hlevi. Letos pa želimo prenoviti in dograditi zgradbo, kjer se nahaja vinska klet. Ob zgradbi gradimo nove garaže, na podstrešju pa bodo prostori župnijske Karitas. Dela bodo predvidoma končana do konca meseca maja.

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS:
– Dežurstvo (delitev oblačil): vsak prvi ponedeljek v mesecu, od 15.30 do 17.00 ure.
– Sprejemanje oblačil: vsak drugi petek v mesecu, od 16.00 do 17.00 ure.
Na ta dan, člani župnijske Karitas, samo sprejemajo oblačila in ne izdajajo oblačil ali hrane!ČIŠČENJE CERKVE:

– v PETEK, 18. aprila 2014, ob 8. uri: Polana.
– v soboto, 26. aprila 2014, ob 8. uri: Veščica.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici