Meni Zapri

Župnijski list št. 8/13

Leto XVII — Številka 8 — 14. april 2013

“VERUJEM …”

Kakšno je delo Svetega Duha v Cerkvi?
Duh zida, oživlja in posvečuje Cerkev: Duh ljubezni vrača krščencem sličnost z Bogom, izgubljeno z grehom, in jim daje, da v Kristusu živijo od samega življenja svete Trojice. Pošilja jih pričevat za Kristusovo resnico in jih ureja v njihovih medsebojnih nalogah, da bi vsi obrodili “sad Duha” (Gal 5,22).

Kako Kristus in njegov Duh delujeta v srcu vernih?
Kristus po zakramentih priobčuje udom svojega skrivnostnega telesa svojega Duha in božjo milost, ki rojeva sadove novega življenja, po Duhu. Končno, Sveti Duh je učitelj molitve.

Kaj pomeni beseda Cerkev?
Označuje ljudstvo, ki ga Bog sklicuje in zbira z vseh koncev sveta, da bi sestavljalo zbor tistih, ki po veri in krstu postanejo božji otroci, Kristusovi udje in tempelj Svetega Duha.

Ali so druga imena in podobe s katerimi Sveto pismo nakazuje Cerkev?
V Svetem pismu srečujemo celo vrsto podob, ki izražajo dopolnjujoče se vidike skrivnosti Cerkve. Stara zaveza daje prednost podobam v povezavi z božjim ljudstvom. Nova zaveza ima rajši podobe v povezavi s Kristusom kot glavo tega ljudstva, ki je njegovo telo. Prav tako ima rada podobe vzete iz pastirskega življenja (ovčji hlev, čreda, ovce), kmečkega življenja (polje, oljka, vinograd), prebivanja (bivališče, skala, tempelj), družinskega življenja (nevesta, mati, družina).

Kakšen je izvor in dovršitev Cerkve?
Cerkev najde izvor in dovršitev v večnem božjem načrtu. Bila je pripravljena v stari zavezi z izvolitvijo Izraela, znamenjem prihodnjega zbiranja vseh narodov. Utemeljena z besedami in dejanji Jezusa Kristusa je bila uresničena zlasti z njegovo odrešenjsko smrtjo in njegovim vstajenjem. Nato je bila razglašena kot odrešenjsko-zveličavna skrivnost z izlitjem Svetega Duha na binkošti. Dovršena bo ob koncu časov kot nebeški zbor vseh odkupljenih.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve


Hvala vsem, ki ste na cvetno nedeljo darovali svoj dar za KURJAVO. Tisti, ki še niste darovali, ste vabljeni, da prispevate za ogrevanje v prihodnjih dneh. Na kuverti naj bo vaš naslov. Bog plačaj za vsak vaš dar.

V soboto, 20. aprila ob 9.00 uri, vabljeni bralci Božje besede na nadaljevalni seminar. Tokrat se bodo udeleženci seminarja usposabljali za umetnost branja. Seznanili se bodo s teoretičnimi napotki in imeli praktične vaje! Bralci iz naše župnije vabljeni na nadaljevalni seminar!

Vabljeni na vseslovensko srečanje sodelavcev v pastorali Romov, ki bo v sredo, 24. aprila 2013, ob 9.30, v Marijanišču v Veržeju. Namen prvega vseslovenskega srečanja je odkrivanje in spoznavanje romske kulture – različni vidiki medsebojnih srečanj znotraj in zunaj pastorale. Zaradi organizacije dogodka prosim za prijave: peter.kokotec(a)rkc.si ali tel. 041 828 389.

Člani združenja Marije Pomočnice vabljeni v sredo, 24. aprila k molitvi pred Najsvetejšim v stolnico in k sveti maši.

V soboto, 20. aprila, bo na Pušči ob dnevu romske kulture sveta maša, popoldne ob 16.00 uri!

Ob 1150-obletnici prihoda slovanskih apostolov Cirila in Metoda na Moravsko, želimo ta dogodek obeležiti s skupnim romanjem v prestolnico Velikomoravske kneževine. Škofija Murska Sobota in Aritours vas vabita na romanje na Češko VELEHRAD ob 1150. obletnici prihoda slovanskih apostolov Cirila in Metoda na Moravsko PRAGA, SVATA HORA, OLOMOUC in BRNO. Od 4. do 6. julija 2013, cena romanja je 189 €, ob prijavi je potrebno plačati 50 €. Prijave zbiramo do 18. maja 2013.

Mladi vabljeni na mladinsko srečanje, ki bo v petek, 19. aprila, po večerni svti maši v veroučni učilnici!

V prostorih veroučnih učilnic je začela delovati enota NOVA POT, vzgojno svetovanje in psihosocialna pomoč, ki jo nudi dr. Sebastjan Kristovič za različna področja vzgojnih težav, partnerskih odnosov, preventivo in kurativo pri duševnem zdravju ter vedenjske težave, duševne stiske,… Več o tem lahko preberete v zloženki, ki jo najdete v predprostoru cerkve.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zvečer od 18.30 do 19. ure. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 20. aprila 2012, ob 8. uri: Murski Črnci-2. skupina.
– v soboto, 27. aprila 2012, ob 8. uri: Mladinska ulica.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici