Meni Zapri

Župnijski list št. 9/12

Leto XVI — Številka 9 — 29. april 2012

“VERUJEM V BOGA, OČETA VSEMOGOČNEGA, STVARNIKA NEBES IN ZEMLJE”

V naslednjih številkah župnijskega lista se bomo podali skozi apostolsko veroizpoved, kakor jo razlaga Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve v obliki kratkih vprašanj in odgovorov. To nam naj bo v pomoč pri spoznavanju resnic naše vere.

Zakaj se izpoved vere začenja z »Verujem v Boga«?
Zato, ker je trditev »Verujem v Boga« najpomembnejša in je izvir vseh drugih resnic o človeku in o svetu ter vsega življenja vsakega verujočega vanj.

Zakaj izpovedujemo enega samega Boga?
Zato, ker se je Bog razodel izraelskemu ljudstvu kot en sam, ko je dejal: »Poslušaj, Izrael, Gospod je edini Bog« (5 Mz 6,4), »drugega ni« (Iz 45,22). Jezus sam je to potrdil: Bog je »edini Gospod« (Mr 12,29). Izpovedovanje,
da sta Jezus in Sveti Duh tudi sama Bog in Gospod, ne vnaša nobene delitve v enega samega Boga.

S kakšnim imenom se Bog razodene?
Bog se razodene Mojzesu kot živi Bog, “Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov” (2 Mz 3,6). Prav tako Bog razodene Mojzesu svoje skrivnostno ime: “Jaz sem, ki sem (YHWH)”. Neizrekljivo božje ime so že v časih stare zaveze nadomeščali z besedo Gospod. Tako se v novi zavezi Jezus, z imenom Gospod, javlja kot pravi Bog.

Ali samo Bog »je«?
Medtem ko so vsa ustvarjena bitja prejela od Boga vso svojo bit, vse, kar so in kar imajo, je edinole Bog sam v sebi polnost bíti in sleherne popolnosti. Bog je “Tisti, ki JE”, brez začetka in brez konca. Jezus razodene, da ima tudi on božje ime: “Jaz sem” (Jn 8,28).


V ponedeljek, 30. aprila, vabljeni animatorji, ki želite sodelovati na letošnjem oratoriju na celodnevno aktivno pripravo. Srečanje se bo začelo ob 10.00 uri v veroučni učilnici, trajalo pa bo predvidoma do 16.00 ure. Mladi lepo vabljeni!

V torek, 01. maja, je začetek ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI, ki bo vsak dan po sledečem razporedu: v stolnici zjutraj ob 7. uri in zvečer ob 19. uri. Šmarnice bodo tudi po vaseh: v Murskih Črncih ob 19.30 uri; v Satahovcih ob 19. uri; v Krogu ob 19. uri; v Rakičanu ob 18. uri in v Lukačevcih ob 19. uri. Lepo vabljeni!

V sredo, 02. maja, bo pri svetem Vidu nad Bukovniškim jezerom SHOD DELAVCEV IN KMETOV. Sveto mašo ob 11. uri, bo daroval g. škof dr. PETER ŠTUMPF.

Verouka zaradi praznikov in prvomajskih počitnic ne bo in sicer od ponedeljka, 30.4. do petka 04.05.!

V soboto, 5. maja, imajo letošnji prvoobhajanci in starši duhovno obnovo, ki bo v prostorih veroučnih učilnic. Duhovno obnovo bomo začeli ob 9.00 uri in končali predvidoma popoldne ob 15.00 uri. Na duhovni obnovi bodo prvoobhajanci prvič pristopili k zakramentu svete spovedi. Za starše je pripravljen poseben program in sicer sklop predavanaj, kjer bo g. Sebastjan Kristovič, spregovoril o vzgoji otrok. Vsi starši prvoobhajancev lepo vabljeni!

Slovestnost prvega svetega obhajila v naši župniji bo v nedeljo, 13. maja, ob 9.00 uri! Na to nedeljo MAŠE OB 10.00 URI NE BO! Devetdnevnico pred prvim svetim obhajilo začenjamo v petek, 04. maja, ob 19.00 uri!

V nedeljo, 6. maja, bo v Krogu Florijanovo proščenje, maši bosta ob 7.00 in 10.00 uri. K sveti maši ob 10.00 uri posebej vabljeni gasilci!

Od 04. do 06. maja bosta v naši župniji na pastoralni praksi bogoslovca: Robi Sekavčnik, drugi letnik in Kučko Boris, peti letnik. Namen je uvajanje bogoslovcev v dušnopastirsko delo, obenem pa spodbuda župniji k bolj zavestnemu delu za nove duhovne poklice.

V naši župniji vsak petek častimo Jezusa v Najsvetejšem zakramentu eno uro pred večerno sveto mašo. Z mesecem majem pa smo povabljeni vsak zadnji petek v mesecu k TIHI MOLITVI PRED NAJSVETEJŠIM. Še naprej bomo vsak petek izpostavili Najsvetejše in vas vabimo k molitvi, samo zadnji petek v mesecu pa je pred Najsvetejšim enourna tiha adoracija!ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 05. maja 2012, ob 8. uri: Ulica ob progi, Industrijska in Klavniška ulica.
– v soboto, 12. maja 2012, ob 8. uri: Vrtna ulica.


PREDZAKONSKI TEČAJ
Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici