Meni Zapri

Letna kronika 2009

S 1. avgustom 2008 je župnijo Murska Sobota prevzel župnik Ivan Krajnc, ki je bil umeščen za to službo na proščenjski dan, 7. decembra 2008. Umestil ga je generalni vikar murskosoboške škofije msgr. Franc Režonja.

Že v prvih dneh njegovega župnikovanja se je župnija poslovila od dolgoletne sodelavke v župnijski pisarni ge. Katice Casar, ki jo je gospodar življenja nenadoma poklical k sebi. Za njeno nesebično služenje župniji se ji iz srca zahvaljujemo.

S tem novim pastoralnim letom je prevzel pastoralno oskrbo bolnišnice v Rakičanu maestro Marjan Potočnik, ki poleg službe duhovnega pomočnika v župniji še oskrbuje dom starejših v Rakičanu in zapor v Murski Soboti. V Domu starejših mašuje vsak petek, zapor obiskuje tedensko, v bolnišnici pa koordinira, da je v kapeli sv. maša vsako sredo. Mašujejo duhovniki iz škofije. Proščenjsko slavje v bolnišniški kapeli je bilo 14. septembra 2008, na praznik Povišanja sv. Križa. Prav tako ob svetovnem dnevu bolnikov, 11. februarja 2009. Somaševanje je vodil škof dr. Marjana Turnšek in pel stolni mešani pevski zbor.

Župnijski pastoralni utrip pa je potekal v duhu načrta, ki smo ga oblikovali na podlagi ustaljene pastoralne prakse iz preteklosti. K temu pastoralnemu načrtu smo dodali še poseben poudarek, ki je bil v znamenju leta mladih in ustanovitve Združenja sv. Miklavža. Mladim smo poskušali približati različen utrip življenja, ki ga lahko živijo kot mladi v župnijskem občestvu. To pot smo hodili z naslednjimi poudarki: večkratno skupno srečanje vseh mladih, vseslovensko srečanje mladih v Stični, izlet v neznano v jesenskih počitnicah in spoznavanje mladinskega centra, miklavževanje za otroke in mlade, božičnica za otroke, mlade in odrasle, praznovanje z don Boskom, vključevanje mladih v birmanske skupine, priprava in izvedba oratorija. Tedensko so se mladi srečevali v animatorski skupini, ki jo je vodila s. Marta, in v veroučni skupini, ki jo je vodil g. kaplan Boris. Nekateri mladi so bili povezani med seboj v bralski skupini, ki se je srečevala mesečno in jo vodi s. Mateja, v ministrantski skupini, ki jo je vodil kaplan, ter v glasbeno instrumentalni skupini, ki jo vodi Uroš Raščan. Prav tako se mladi združujejo v pevskem zboru Chorus, ki ga vodi Tomi Bušinoski.

Letošnji oratorij, ki je potekal od 5. do 12. julija 2009, je povezal v en utrip naše otroke in mlade. Okrog 170 otrok in mladih se je navduševalo ob sv. Frančišku za preprosto in veselo krščansko življenje. V svoj utečeni oratorijski program smo vključili obisk samostanske skupnosti v Nazarjah. Obiskali smo najprej brate frančiškane, nato pa sestre klarise. Srečanje s sestrami klarisami, z njihovo veselo in srečno naravo, ki jo živijo za samostanskimi zidovi in rešetkami, je pustilo v srcih otrok in mladih poseben pečat.

Na podlagi tega utripa smo se z mladimi veselo odpravili v novo pastoralno leto in si zadali nekaj novih poudarkov. Nastali sta še dve novi skupini, molitvena in misijonska, načrtujemo pa še skavtsko. V tem spoznanju in hotenju v naši župniji vse bolj razmišljamo na glas o ustanovitvi župnijskega mladinskega centra.

Tudi Združenje sv. Miklavža ima nalogo, da povezuje ljudi v eno, predvsem v utrip duhovnosti in kulture, da poskrbi za večji poudarek ob praznovanju zavetnika naše stolnice, sv. Miklavža, da pripravi Teden s sv. Miklavžem, da organizira različna predavanja, izvaja Nikodemove večere, organizira delavnice, razstave in koncerte.

Oratorij

Na prvem Tednu s sv. Miklavžem, ki je potekal od 3. do 8. decembra 2008, smo dali poudarek na spoznavanje sv. Miklavža.

Na nedeljo Jezusovega krsta je potekala v stolnici slovesna sv. maša ob sklepu Halasovega leta. Ob tej priložnosti smo v župnijski dvorani pripravili posebno razstavo z življenjskimi postajami Božjega služabnika Danijela Halasa.

Tudi osmina molitve za edinost med kristjani je zvenela v skupnem molitvenem in družabnem srečanju, ki smo ga obhajali v nedeljo, 18. januarja 2009. Obiskali so nas bratje evangeličani. V stolnici smo imeli ekumensko molitveno srečanje, ki sta ga vodila mag. Leon Novak in župnik Ivan Krajnc. Pel je stolni mešani cerkveni pevski zbor. Po molitvenem srečanju pa je sledila v župnijski dvorani skupna bratska agape.

Ob godu sv. Janeza Boska, velikega vzgojitelja mladih, smo letošnje praznovanje razširili na tri dni. Praznovanje je potekalo v duhu molitve za mlade. Sestre Hčere Marije Pomočnice so vsak večer vodile molitveno uro pred Najsvetejšim, nato pa so nas salezijanci med sv. mašo spodbujali k ljubezni do mladih. Med nami so bili mag. Ciril Slapšak, prof. Tone Ciglar in dr. Alojzij Snoj, inšpektor salezijancev. Vsak večer po sv. maši je bilo srečanje v župnijski dvorani.

Nikodemovi večeri, ki sicer potekajo v okviru pastorale odraslih na škofiji, so letos potekali v organizaciji Združenja sv. Miklavža. Vsa predavanja so bila pod geslom Mladost, priložnost ali grožnja?

V tednu družine, ki je potekal od 19. do 25. marca 2009, smo v župnijski dvorani pripravili posebno foto razstavo z motivi družinskega življenja, ki sta jih pripravila ga. Sonja Kamplet Rotar in Tomaž Berke, ter predavanje, ki ga je imel dr. Karel Gržan.

Ob teh dveh poudarkih, ki jih letos posebej predstavljamo, pa so v župniji potekale utečene pastoralne aktivnosti in duhovna rast, ki se je kazala v gorečem molitvenem življenju v Prenovi v Duhu, v skupini Fatimske Matere Božje, rože ŽRV, Združenja Marije Pomočnice, v delovanju raznih skupin, kot so Svetopisemske urice za najmlajše, Marijina družbica, nekdanji gojenci vrtca Lavra, biblična, bralska, zakonska, škofova asistenca, ključarji, pevski zbori, organisti, gospodarski svet, zavod sv. Miklavža z vrtcem Lavra ter romanja in razvejeno karitativno delo, ki poteka v okviru Župnijske karitas. Poseben poudarek smo dajali v pripravi na zakramente, kot so sv. krst, sv. birma, prva sv. spoved in prvo sv. obhajilo ter sv. zakon.

Priprava na prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilo je potekala v sedmih veroučnih skupinah. Neposredna priprava je potekala s šmarnično pobožnostjo in z devetdnevnico, ko so dali poseben poudarek skupnemu obhajanju sv. maše. V tem znamenju je potekala tudi slovesnost prvega sv. obhajila, ki je bila v nedeljo, 17. maja 2009. Vseh prvoobhajancev je bilo 68.

Prvoobhajanci

Tudi priprava na sv. birmo je potekala v sedmih veroučnih skupinah. V neposredni pripravi na birmo so se birmanci iz Murske Sobote razdelili v birmanske skupine. V skupinah so birmanci z mladimi razmišljali o raznih oblikah sodelovanja mladih v župniji. Slovesnost sv. birme je potekala na Binkošti, 31. maja 2009. Zakrament sv. birme je prejelo 75 birmancev, iz devetega razreda 74 in en odrasel.

Birmanci

V tem pastoralnem letu se je naš župnijski pastoralni svet posebej posvečal pripravi župnijskega pastoralnega načrta za leto evharistije, ki ga sedaj že izvajamo. Naš župnijski slovesen začetek smo obhajali na praznik sv. Rešnjega telesa in krvi.

Naša župnija je tudi tesno povezana s škofijo. Vse škofove osrednje slovesnosti ob praznikih potekajo v naši stolnici. Slovesnosti posebej liturgično oblikujejo asistenca, ministranti, bralci Božje besede, ključarji ter naš stolni mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom maestra Marjana Potočnika.

Tudi na gospodarskem področju smo naredili nekaj pomembnih korakov. Najprej obnova zakristije in začasna preureditev prezbiterija z namestitvijo škofovega sedeža in drugih sedilij, obnova župnijske dvorane in vseh učilnic ter ureditev dovoznih poti za invalide.

V kapelah v Krogu in v Satahovcih smo obnovili fasadi. Celotna obnovitvena dela na kapeli v Krogu, ki jih je organiziral vaški kapelski odbor z njenim predsednikom g. Jožetom Pertocijem, je blagoslovil škof dr. Jožef Smej v soboto, 4. julija 2009.

Pri vsem tem velikem poslanstvu, ki ga opravljamo, pa je navzočih tudi veliko tihih služabnikov našega občestva. To je naša gospodinja Betka, neutrudljivi Ferdo Belovič, mnoge pomočnice in pomočniki na mnogih področjih, kot je čiščenje in krašenje cerkve, kapel, učilnic …

V poletnih mesecih smo se poslovili od kaplana Borisa, sestre Marte in sestre Damjane, ki so prevzeli novo delovno mesto, kaplan Boris kaplansko službo v župniji Šentjur pri Celju, s. Marta je postala ravnateljica v sestrski skupnosti na Rakovniku in s. Damjana ravnateljica v sestrski skupnosti na Bledu. V imenu vse župnije tudi na tem mestu iskrena hvala za njihovo poslanstvo, ki so jo opravljale v naši župniji.

Hkrati pa smo sprejeli v svojo sredo novomašnika, g. Gregorja Šemrla, ki je naš novi kaplan, in tri sestre HMP. To so s. Simona, ki je ravnateljica sestrske skupnosti, tajnica na škofiji in poučuje verouk, s. Avzilija, ki pomaga v župnijski pisarni, in s. Marjeta Zanjkovič, dolgoletna misijonarka, ki vodi misijonsko skupino. Vsem želimo blagoslovljeno in dobro počutje med nami!


Župnijska statistika za leto 2009

Obhajila: 112.000, 3.000 manj kot leto prej

Krščenih: 100 otrok, 8 manj kot leto prej
– iz cerkveno sklenjenega zakona: 36
– iz civilnega zakona: 6
– iz izvenzakonske skupnosti: 38
– nezakonski: 20

Poroke: 13 parov, 10 manj kot leto prej
– mešane vere: 3
– različne vere: 0
– oba katoliške vere: 10

Pogrebi: 110, 7 več kot leto prej
– neprevidenih (pred smrtjo niso prejeli zakramentov): 35

Birma: 74 birmancev (devetošolcev), 1 odraslih vernikov (leto prej 97 birmancev)

Prvo obhajilo: 68 prvoobhajancev, (leto prej 82 prvoobhajancev)

Štetje vernikov pri mašah: 21. marec 2009: 2.120
29. november 2009: 2.313

Graf 1: Število obhajil, birm, porok, pogrebov in krstov v letu 2009

Graf 2: Število krstov po kategorijah v odstotkih v letu 2009


Graf 3: Število porok po kategorijah v odstotkih v letu 2009