Meni Zapri

Župnijski list št. 13/17

Leto XXI — Številka 13 — 18. junij 2017

SRCE JEZUSOVO

Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev slovesni praznik Srca Jezusovega.

Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile. Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je naslonil na Jezusove prsi (prim. Jn 13, 15; 21, 20) in apostola Pavla, ki je svoje vernike imel rad v Ljubezni Jezusa Kristusa (prim. Flp 1, 8).

Češčenje Jezusovega Srca so širili srednjeveški mistiki, posebno sveti Bernard, sveti Bonavetura in sveti Bernardin; v tem času so nastale priljubljene pesmi, litanije in podobe Jezusovega Srca. V 14. stoletju je ta pobožnost nekoliko pojenjala. Spet pa se je poživila v 16. in 17. stoletju, za kar ima velike zasluge Janez Eudes, ki ga je papež Pij X. Imenoval začetnika, učitelja in apostola liturgičnega češčenja Srca Jezusovega, ker je leta 1670 napisal besedilo za molitveno bogoslužje (brevir) in za mašo v čast Srcu Jezusovemu.

Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove Božje – človeške ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove odrešenjske ljubezni Zato je jasno, da ta pobožnost nikakor ne nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, ki jih Cerkev priporoča, temveč jih krepi, poglablja in prešinja.


VERSKI SEMINAR: JEZUS DOBRI PASTIR, bo v naši župniji od četrtka 22. junija, do nedelje 25. junija. Seminar b vodil Mijo Barada – karizmatik iz Hrvaške.

PROGRAM SEMINARJA:
Četrtek: 22. junij: 19.00 uri sveta maša, po maši nagovor, češčenje Najsvetejšega in molitev za zdravje.
Petek: 23. junij: 19.00 uri sveta maša, po maši nagovor, češčenje Najsvetejšega in molitev za zdravje.
Sobota: 24. junij: spravni dan od 16.00 – 19.00 ure sveta spoved
19.00 uri sveta maša, po maši nagovor, češčenje Najsvetejšega in molitev za zdravje.
Nedelja: 25. junij: 10.00 uri sveta maša, po maši nagovor, češčenje Najsvetejšega in priložnost za prejem zakramenta bolniškega maziljenja.

Priložnost za osebni pogovor z voditeljem seminarja, bo v petek in soboto, med 9.00 in 12.00 uro na župnišču!
Lepo vabljeni, da ob sveti Evharistiji, molitvi in češčenju poglobimo svojo vero!

V sredo, 28. junija, vabljeni na diakonsko posvečenje, ki bo ob 16.00 uri. Škof dr. Peter Štumpf bo v diakona posvetil bogoslovca Aljaža Baša iz župnije Beltnici. Bogu hvaležni za ta dar, ga pospremimo na njegovo odgovorno in lepo življenjsko pot z molitvijo. Večerne svete maše zaradi posvečenja ne bo!

Pred praznikom državnosti bo tudi letos potekala molitev in post za domovino od četrtka, 22. junija zvečer do petka, 23. junija. Organizatorji k molitvi vabijo posameznike, skupine, župnije, redovne skupnosti ter gibanja, skupnosti in združenja v domovini, zamejstvu in po svetu, da z molitvijo in postom pripomorejo k preporodu posameznika, družbe in naroda.

Proščenje v Lukačevcih, bo v nedeljo, 2. julija. Sveta maša bo v Lukačevcih ob 10.00 uri.

ORATORIJ 2017: 9. – 15. julij: Prijave za oratorij zbiramo do konca meseca junija. Dobre gospodinje naprošamo, da v času oratorija prinesete kakšno pecivo ali sadje za udeležence oratorija. Prav tako prosimo žene za pomoč pri kuhanju kosila za otroke.ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 24. junija 2017, ob 8. uri: Krog – 1. skupina.
– v soboto, 1. julija 2017, ob 8. uri: Krog – 2. skupina.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.