Meni Zapri

Župnijski list št. 15/13

Leto XVII — Številka 15 — 21. julij 2013

“CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA”

Kdo so verniki?
Verniki so tisti, ki se s krstom včlenijo v Kristusa in postanejo udje božjega ljudstva. Deležni so Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe, vsak po svoji zmožnosti pa je poklican k izvrševanju poslanstva, ki ga je Bog zaupal Cerkvi. Med njimi vlada resnična enakost glede dostojanstva božjih otrok.

Kako je sestavljeno božje ljudstvo?
Po božji ureditvi so v Cerkvi med verniki posvečeni nositelji službe, ki so prejeli zakrament svetega reda in sestavljajo hierarhijo Cerkve. Drugi se imenujejo laiki. Končno so v Cerkvi verniki, ki pripadajo prvim in drugim in se na poseben način posvetijo Bogu z zaobljubo evangeljskih svetov: čistost v celibatu, uboštvo in pokorščina.

Zakaj je Kristus ustanovil cerkveno hierarhijo?
Kristus je ustanovil cerkveno hierarhijo s poslanstvom, da pase božje ljudstvo v njegovem imenu; za to ji je dal avtoriteto (oblast). Sestavljajo jo posvečeni nositelji služb: škofje, duhovniki, diakoni. Po zakramentu svetega reda škofje in duhovniki z izvrševanjem svoje službe delujejo v imenu in v osebi Kristusa-glave; diakoni služijo božjemu ljudstvu z diakonijo (služenjem) besede, bogoslužja, ljubezni.

Kako se udejanja zborna razsežnost cerkvene službe?
Po zgledu danajsterih apostolov, ki jih je Kristus skupaj izbral in poslal, je enota udov cerkvene hierarhije v službi občestva vseh vernikov. Vsak škof kot ud škofovskega zbora izvršuje svojo službo v občestvu s papežem, ker je z njim postal deležen skrbi za vesoljno Cerkev. Duhovniki izvršujejo svojo službo v duhovniškem zboru delne Cerkve v občestvu s svojim škofom in pod njegovim vodstvom.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve (177-180)


Ob vseslovenskem praznovanju ob 1150. obletnici prihoda svetih bratov Cirila in Metoda se vsem, ki ste kakor koli pomagali pri izvedbi praznovanja iskreno zahvaljujemo.

V soboto, 13. julija, so bile na igrišču ob cerkvi druge župnijske igre, ki se jih je udeležilo sedem skupin iz vasi in animatorji. Na letošnjih igrah niso sodelovale skupine iz Murske Sobote, Murskih Črnec,Pušče in Lukačevec. Vsem, ki so sodelovali in pripravljali igre Bog plačaj!

Ob ponovitvi nove maše g. Borisa Kučka se zahvaljujemo vsem gospodinjam, ki so spekle pecivo in vinogradnikom za žlahtno kapljico.

Vabljeni na romanje na Višarije, ki bo, 4.avgusta, prijave zbira g. Jože Golob.

V sredo, 24. julija, vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim in sveti maši člani Združenja Marije Pomočnice!

V nedeljo, 28. julija, se bomo pri maši ob 9.00 uri, poslovili od sestre Ivice Oblak, ki z avgustom odhaja v drugo skupnost HMP. Bogu smo hvaležni za leta delovanja s. Ivice v naši župniji. S svojim delom in pridnostjo je dala svoj prispevek pri vzgoji v župnijskem vrtcu Lavra, poleg tega pa smo ji hvaleženi za delo z mladimi in otroci, ki so v pevskem zborčku. S. Ivica je mlade redno zbirala na pevskih vajah in skupaj z njimi oblikovala svete maše ob 9.00 uri. Bogu in materi Božji hvaležni, da ste bili med nami, Vam kličemo obilo Božjega blagoslova v novi skupnosti, ostanimo povezani v molitvi!

V letu vere lahko v naši stolnici prejmete popolni odpustek (pogoji: sveta spoved, obhajilo in molitev po namenu svetega očeta) vedno, ko se udeležite bogoslužja v stolnici ali pa se zadržite v stolnici pri molitvi in zbranosti.

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS:
– DEŽURSTVO: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 15.30 do 17.00 ure.
– SPREJEMANJE OBLAČIL: vsak drugi petek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure.ČIŠČENJE CERKVE:
– v soboto, 27. julija 2013, ob 8. uri: Ulica ob progi, Industrijska in Klavniška ulica,
– v soboto, 3. avgust 2013, ob 8. uri: Vrtna ulica.

PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici