Meni Zapri

Župnijski list št. 22/15

Leto XIX — Številka 22 — 25. oktober 2015

LJUBEZEN DO RAJNIH NAH OBVEZUJE …

Uvodnik bo objavljen kasneje.


Od 26. oktobra do 1. novembra so šolske počitnice, zato v tem času ne bo verouka!

Na praznik sveh svetih, 1. novembra, bodo svete maše ob 7.00, 8.30, 10.00 in ob 18.00. Na ta dan bo sveta maša tudi na pokopališču v Murski Soboti ob 15.00. Ob 17.00 uri vabljeni v stolnico k molitvi treh delov rožnega venca za duše v vicah!

2. november – spomini vernih rajnih, lepo vabljeni k svetim mašam in molitvi za rajne, ki so še potrebni naše molitve! Tudi letos ne bo svetih maš po kapelah in pokopališčih, kljub temu pa ste vabljeni k molitvi treh delov rožnega venca po kapelah!

DAROVANJE ZA MEŽNARJA JOŽEFA CELECA, bo na praznik Vseh svetnikov, 1. novembra, in na dan vernih duš, 2. novembra, pri vseh svetih mašah. S svojimi darovi mu bodimo hvaležni za njegovo skrbno in zvesto delo, ki ga opravlja v župniji in naši stolnici.

Ob prazniku VSEH SVETIH na naših grobovih prižigamo sveče in polagamo cvetje. Ne smemo pozabiti, da je praznik vabilo k molitvi za naše pokojne. Bolj kot število sveč in rož na grobu, naj bo naša skrb, da se rajnih spominjamo v molitvi in pri sveti maši!
Vabimo Vas, da na grobovih prižgete kakšno svečo manj, več pozornosti pa namenite molitvi ob grobovih za pokojne!

CELODNEVNO ČEŠČENJE – MOLBA – NOVI SVETEK bo v naši župniji v torek, 3. novembra, od 7.30 do 18.00 ure v stolnici. Poskrbimo, da bomo izmenjaje molili in častili Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. K češčenju posebej povabljeni letošnji birmanci in prvoobhajanci skupaj z starši!

Razpored češčenja:
7.00 – 9.00 ure: verniki iz Murske Sobote
9.00 – 10.00 ure: verniki iz Rakičana
10.00 – 11.00 ure: verniki iz Kroga
11.00 – 12.00 ure: verniki iz Satahovec
12.00 – 13.00 ure: verniki iz Murskih Črnec
13.00 – 14.00 ure: sestre Hčere Marije Pomočnice
14.00 – 15.00 ure: verniki iz Borejec, Veščice, Polane, Lukačevec, Černelavec in Pušče
15.00 – 17.00 ure: veroučenci
17.00 – 18.00 ure: molitvene skupine iz župnije

Na prvi četrtek in na prvi petek vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim in sveti maši. Na prvi petek in soboto bodo maše tudi po kapelah! Na prvi petek vabljeni k večerni sveti maši letošnji birmanci!

Priložnost za sveto spoved v naši stolnici je vsak dan pol ure pred večerno sveto mašo. V nedeljo je priložnost za sveto spoved med svetimi mašami! Vsako soboto od 16.30 do 18.00 je na razpolago za sveto spoved p. minorit iz Turnišča.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsako sredo in petek zvečer. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob petkih.ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 31. oktobra 2015, ob 8. uri: Juša Kramarja, Kuharjeva in ulica Nikole Tesla,
– v soboto, 7. novembra 2015, ob 8. uri: Žitna ulica, ulica Otona Župančiča in Talanyijeva ulica.


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.