Meni Zapri

Župnijski list št. 4/23

Leto XXVII — Številka 4 — april 2023

Velikonočno voščilo g. škofa:
Kako blagodejno je, če smo skupaj veseli v Kristusu

Sinoda evropskih krajevnih Cerkva v Pragi februarja letos je ponovno potrdila, da je Cerkev lahko samo misijonska, ker drugačna ne more biti. Čeprav je večinski del Evrope povsem razkristjanjen, na vzhodu pa divja vojna v Ukrajini in druge oblike zatiranja kristjanov, ne smemo pasti v malodušje in obup. Zavedamo se težkih časov, vendar pa nas Kristus tudi v teh razmerah v moči krsta pooblašča, da nadaljujemo z oznanjevanjem evangelija in pričevanjem naše vere. Glavni protagonist in pomočnik pri tem svetem in zveličavnem opravilu je Sveti Duh. V Pragi smo začutili, kako lepo je, če bratje in sestre v Kristusu prebivajo, molijo, obhajajo evharistijo, poslušajo drug drugega, govorijo in premišljujejo skupaj. V takem vzdušju predsodki izginjajo in se utirajo nove poti za povezanosti v občestvu. Sveti Duh je prinašalec veselja, da smo lahko skupaj, da skupaj lahko verujemo in hodimo za Kristusom.

Veselje je velik dar Kristusovega vstajenja. Veselje se namreč ne ustavi pred trpljenjem in smrtjo, temveč zre v večnost, ker tam so doma veličastne obljube, zaradi katerih je življenje smiselno vedno in povsod. Kdor živi v veselju, se mu tudi preizkušnje talijo kot led. Veselje namreč ogreva dušo, jo sveži, krepi in daje nove pobude za oznanjevanje evangelija.

S Kristusovim vstajenjem se je pričel krogotok podeljevanja njegovega življenja. On nam, svojim mladikam, daje življenje, da bi ga vedno imeli v obilju. To življenje tako močno kipi, da ga ne moremo ohranjati zgolj zase, temveč ga velikodušno dajemo tudi tistim, ki še niso z nami v občestvu. To je prelet Svetega Duha, ki našim dušam prinaša vstajenjsko razpoloženje in moč.

Ob velikonočnih praznikih vam voščim kipenja moči Kristusovega Duha, da bo njegovo življenje vedno v obilju z vami.

+Peter Štumpf SDB, soboški škof

Velikonočnemu voščilu g. škofa, se pridružujemo tudi župnik, kaplan in duh. pomočnika! Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike!


PASTORALNI DOGODKI

Slavilna sveta maša bo v sredo, 19. aprila, ob 19. uri, po maši češčenje Najsvetejšega in molitev za ozdravljenje.

Srečanje za ministrante: 1. april. V Murski Soboti ob 8.30 uri, v Martjancih pa ob 16. uri.

Srečanje mladih: v ponedeljek 10. aprila ob 15. uri.

Pogovorna skupina za odrasle: v sredo, 12. in 26. aprila zjutraj ob 8. uri.

Verouk za odrasle: v torek, 18. aprila ob 17. uri.

Srečanje za vdove in vdovce: v torek, 25. aprila ob 9.30.

Srečanje biblične skupine: v ponedeljek, 24. aprila, po večerni sv. maši.

Škofijski dogodki za mlade: 29. april ob 19. uri, Bogojina: SVETA MAŠA in MOLITEV: »Pot luči« (molitev ob svečah pred Najsvetejšim), družabni večer.

V petek, 7. aprila, se spominjamo ustanovitve naše škofije, ki jo je leta 2006 ustanovil papež Benedikt XVI.

Verouka zaradi praznikov ne bo od 3. do 14. aprila! Z veroukom nadaljujemo po ustaljenem urniku v ponedeljek 17. aprila.

Romanje na Poljsko (29. 4. – 2. 5. 2023): Župnija Pertoča vabi na štiridnevno romanje na Poljsko (Čenstohova, Auschwitz, rudnik Wieliczka, Krakov, Wadowice – rojstni kraj papeža sv. Janeza Pavla II.). Odhod avtobusa iz M. Sobote ob 4.30 uri. Cena: 319,00 €. Prijave: 02/557 10 28 (župnik Joško Vinkovič).


ŽUPNIJA MURSKA SOBOTA

VELIKA SPOVED bo na cvetno nedeljo od 15. do 19. ure. V popoldanskem času bodo za sveto spoved na razpolago dekanijski duhovniki. Sveti maši bosta tudi popoldan ob 16. in 17.30 uri. Ob 16. uri bo sveto mašo daroval g. škof msgr. Peter Štumpf.
V ponedeljek, po cvetni nedelji, dopoldne ne bo spovedovanja!
Od 3. do 5. aprila je možnost za sveto spoved od 18. do 19. ure!

Verniki vsako leto na cvetno nedeljo darujete prostovoljni dar za KURJAVO. Ker je letos na cvetno nedeljo nabirka za trg, bo nabirka za KURJAVO na 3. velikonočno nedeljo. Dar lahko oddate v kuverti na kateri naj bo zapisan vaš naslov. Bog plačaj za vsak vaš dar.

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE

– Veliki četrtek, 6. april:
Ob 9. uri bo krizmena sveta maša: somaševanje vseh duhovnikov vodi g. škof dr. Peter Štumpf.
Ob 19. uri, z večernim bogoslužjem velikega četrtka, ki ga bo v stolnici vodil g. škof, se začne velikonočno tridnevje.

– Veliki petek, 7. april:
Ob 15. uri križev pot – pripravlja vrtec Lavra.
Ob 19. uri: Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju. Med obredi bo za sveto spoved na razpolago g. škof. Na Veliki petek je strogi post!

– Velika sobota, 8. april:
Češčenje pri Božjem grobu: od 7. do 9. ure: verniki iz Murske Sobote; od 9. do 10. ure: verniki iz Rakičana; od 10. do 11. ure: verniki iz Kroga, Satahovec in Murskih Črnec; od 11. do 12. ure: verniki iz Borejec, Veščice, Polane, Lukačevec, Pušče in Černelavec.
Blagoslov velikonočnih jedil:
– v Murski Soboti: ob 12. (g. škof), 13., 14., 15., 16. in 17. uri;
– po vaseh: v Rakičanu ob 14. uri; na Pušči pri kapeli ob 14.30 uri; v Krogu ob 15. uri; v Satahovcih ob 15.30 uri; v Murskih Črncih ob 16. uri.
Ob 19. uri velikonočna vigilija – radostno pričakovanje Kristusovega vstajenja vodi g. škof. K večerni sveti maši prinesite sveče.

– VELIKA NOČ, 9. april:
Sveta maša ob 7. uri. Vsi, ki pridete k prvi sveti maši, lepo vabljeni, da se po maši pridružite vstajenjski procesiji ob 8.00 uri (v primeru dežja procesije ne bo); ob 8.30 uri velikonočna sveta maša, ki jo vodi g. škof dr. Peter Štumpf. Maši bosta še ob 10. in zvečer ob 19. uri.

V četrtek, 13. aprila, je fatimski spomin. Člani Fatimske bratovščine ste vabljeni k češčenju Najsvetejšega eno uro pred večerno sveto mašo.

V soboto, 22. aprila, bo eno uro pred večerno sveto mašo, češčenje Najsvetejšega. Molili in prosili bomo za naš vrtec Lavra.

V ponedeljek, 24. aprila, bo eno uro pred večerno sveto mašo, češčenje Najsvetejšega. Člani Združenja Marije Pomočnice lepo vabljeni.

Maša v Rakičanu ne bo 15. septembra, ampak 7. oktobra ob 18. uri.

Škof dr. Peter Štumpf spoveduje v stolnici vsak petek med 18. in 18.45 uro, ta dan vodi somaševanje pri večerni sveti maši.

Dragi verniki, na prvo nedeljo v mesecu aprilu (2. aprila) bo nabirka za obnovo trga pred stolnico pri vseh svetih mašah. Svoj dar oddajte v kuverti na kateri naj bo napisan vaš naslov. Svoj dar za obnovo trga lahko darujete tudi na TRR pri NLB: 02843-0263090952. V mesecu marcu ste v cerkvi in župnijski pisarni za obnovo trga darovali 3.390,00 EUR (dolg 30.817,00 smo zmanjšali na 27.427,00). Bog plačaj za vse vaše darove!


ŽUPNIJA MARTJANCI

VELIKA SPOVED bo v ponedeljek po cvetni nedelji, 3. aprila, od 16. do 17.30 ure, na razpolago za sveto spoved bosta dva dekanijska duhovnika. Sveta maša bo ob 17. uri.

Darovanje za kurjavo – vabljeni, da na 3. velikonočno nedeljo darujete prostovoljni dar za kurjavo. Dar lahko oddate v kuverti na kateri naj bo zapisan vaš naslov. Bog plačaj za vsak vaš dar.

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE:

– Veliki četrtek, 6. april:
Ob 18. uri, z večernim bogoslužjem velikega četrtka se začne velikonočno tridnevje.

– Veliki petek, 7. april:
Ob 15. uri: križev pot.
Ob 18. uri: Opravilo v čast Gospodovemu trpljenju.

– Velika sobota, 8. april:
Češčenje pri Božjem grobu: Razpored češčenja: od 9.-10. ure: člani ŽPS, člani GS, Noršinci, Mlajtinci, Gorica; od 10.-11. ure: Tešanovci, Moravske Toplice, Suhi vrh, Vučja Gomila; od 11.-12. ure: Sebeborci, Puconci, Predanovci, bralci; od 12.-13. ure: Martjanci, Markišavci, Nemčavci, člani Karitas.
Blagoslov velikonočnih jedil:
– v Martjancih ob 12.30 in 13.30 uri; v Tešanovcih ob 13. uri.
Ob 18. uri velikonočna vigilija – radostno pričakovanje Kristusovega vstajenja. K večerni sveti maši prinesite sveče.

– VELIKA NOČ, 9. april:
Ob 7.30 uri vstajenjska procesija, ob 8. uri velikonočna sveta maša. Sveta maša bo še ob 10. uri.

FILMSK VEČER V MARTJANCIH – bo 21. aprila ob 19. uri v domu sv. Martina.

V nedeljo, 30. aprila, ob 10. uri, bo sveta maša za veroučence in njihove družine. Sodelujejo veroučenci 8. razreda.

Proščenje: Vučja Gomila: 14. maj ob 11. uri.


VPIS V VRTEC LAVRA

Vpis otrok v šolsko leto 2023/24 je mogoč na podlagi prijav do 10. aprila 2023 v primeru prostih mest pa vse leto. Vpisnico lahko najdete na spletni strani vrtca www.vrtec-lavra.si ali v obeh enotah vrtca. Več informacij dobite na telefonu: 02 530 04 01.