Meni Zapri

Župnijski list št. 9/18

Leto XXII — Številka 9 — 22. april 2018

Sveti Jožef – prosi za nas

V Katoliški Cerkvi 1. maja obhajamo god sv. Jožefa delavca, moža Device Marije in Jezusovega krušnega očeta. Sv. Jožef je bil po svetopisemskem izročilu mizar, zato velja za zgled človeka, ki si je z delom služil kruh, vzdrževal družino ter skrbel za vzgojo in rast Jezusa Kristusa. Vsebina godovnega dneva izhaja tudi iz zgodovinskih okoliščin delavskega vprašanja.

Papež Leon XIII. (1878–1903) je leta 1891 objavil okrožnico Rerum novarum (Nove stvari), s katero je podprl delavsko vprašanje ter spregovoril o industrijskih delavcih, sindikatih in poštenih plačah. Okrožnica je postala temeljno besedilo sodobnega družbenega nauka Cerkve, saj je človekovo delo prvič obravnavala s krščanskega vidika, pri čemer je izhajala iz svetopisemskega izročila. Obsežno je spregovorila o položaju delavcev, ki so bili v tistem času socialno nezaščiteni, njihov status pa ni imel pravnega okvira. Okrožnice cerkvenega učiteljstva pomagajo vzpostavljati pravičen družbeni red in vrednotiti obstoječo družbeno ureditev. Navedene teme so v Cerkvi na Slovenskem in tudi širše aktualne tudi dandanes – tako zaradi svetovne finančno gospodarske krize kot tudi zaradi pastoralnega leta socialne pravičnosti oz. družbenega nauka Cerkve, ki od septembra 2011 do septembra 2012 potekal pod geslom Pravičnost v ljubezni.

Zgodovina dela se za kristjane in Jude začne s stvarjenjem sveta. Stara zaveza predstavlja Boga kot delavca, ki oblikuje, postavlja in ureja svet (prim. npr. 1 Mz 1,1–2,4). Jezus si je pred začetkom javnega delovanja služil kruh z delom, verjetno kot obrtnik mizar, s čimer je človekovemu delu dal poseben pomen. Delo ni le ena izmed človekovih dejavnosti, ampak je povezano tudi z družbenimi in političnimi vprašanji. Delo mora biti cenjeno in spoštovano, ker človeku omogoča dostojanstven način življenja in zagotavlja materialne pogoje za preživetje.

Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce kot delodajalce. Slednji so zavezani k zagotavljanju poštene plače, ki omogoča dostojno življenje. Višina plače mora ustrezati življenjskim potrebam in razmeram, v katerih delavci živijo. Vsi subjekti civilne družbe si morajo prizadevati za urejeno razmerje med delom in kapitalom ter z dialogom urejati delavska vprašanja, neomejeno konkurenco ekonomske moči in varovanje osebne lastnine, ki je namenjena družbeni funkciji.


V sredo, 25. aprila, vabljeni starši prvoobhajancev na srečanje, ki bo po večerni sveti maši v veroučni dvorani. Pogovorili se bomo o slovesnosti prvega svetega obhajila.

V torek, 24, aprila, vabljeni člani ždruženja Marije Pomočnice k molitveni uri, ob 18.00 uri in k sveti maši. Po maši srečanje članov v veroučni učilnici.

Verouka zaradi praznikov in prvomajskih počitnic ne bo in sicer od petka, 27. 4. do petka 4. maja! Z veroukom nadaljujemo po ustaljenem urniku 7. maja!

V torek, 1. maja, vabljeni k slavilni sveti maši. Po maši češčenje Najsvetejšega in molitev za ozdravljenje. Lepo vabljeni!

V torek, 1. maja, je začetek ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI, ki bo vsak dan po sledečem razporedu: v stolnici zjutraj ob 7. uri in zvečer ob 19. uri. Šmarnice bodo tudi po vaseh: v Murskih Črncih ob 19. uri; v Satahovcih ob 19. uri; v Krogu ob 19. uri; v Rakičanu ob 19. uri in v Lukačevcih ob 19. uri. Lepo vabljeni!

Pri letošnjih šmarnicah bomo prisluhnili pripovedim življenja Matere Marije, veroučenci in otroci lepo vabljeni! K šmarnicam so posebej vabljeni letošnji birmanci in prvoobhajanci skupaj s starši! Šmarnice bodo pri sestrah hčera Marije Pomočnice vsak dan ob 18.00 uri.

Na prvi četrtek in petek, vabljeni k molitveni uri, sveti spovedi in sveti maši. Na prvi petek dopoldne obiskujemo bolnike po domovih. Sveti maši na prvi petek bosta v Murskih Črncih (17.00) in v Krogu (18.00). Na prvo soboto bosta sveti maši v Satahovcih (8.30) in v Rakičanu (18.00). Na prvi petek vabljeni k večerni sveti maši letošnji birmanci in starši. Obhajanje prvih petkov spada v redno pripravo na sveto birmo!

V petek, 5. maja, bo po večerni sveti maši seja ŽPS. Člani lepo vabljeni!

V nedeljo, 6. maja, bo v Krogu Florijanovo proščenje, maši bosta ob 7.00 in 10.00 uri. K sveti maši ob 10.00 uri posebej vabljeni gasilci! Letošnjo proščenje bo vodil, naš domačin, minorit, p. Tonček Borovnjak.

Škof dr. Peter Štumpf SPOVEDUJE v naši stolnici vsak petek zvečer pri večerni sveti maši. Somaševanje vodi pri jutranji sveti maši ob četrtkih.


ČIŠČENJE CERKVE:

– v soboto, 28. aprila 2018, ob 8. uri: Krog – 3. skupina,
– v soboto, 5. maja 2018, ob 8. uri: Lukačevci


PREDZAKONSKI TEČAJ

Predzakonski tečaj je vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v mesecu ob 15. uri v veroučnih učilnicah.

PRIPRAVA NA SVETI KRST

Priprava na sveti krst: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, po večerni sv. maši v veroučni učilnici.